Oznaka: pseudonauka

pseudonauka ili pseudo nauka

Kako se piše pseudonauka ili pseudo nauka?Prema srpskom pravopisu pravilno je pseudonauka.Prefiks pseudo- znači lažno, obmanjujući i u spojevima sa imenicom piše se zajedno. Npr. pseudologija, pseudografija, pseudodemokratija.Primeri u rečenicama:Kako se definiše pseudonauka?Ah, ne dopada mi se pseudonauka!Napišite sve što znate o pseudonauci.