Oznaka: prstenovi

prsteni ili prstenovi

Kako se piše prsteni ili prstenovi?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.Imenica prsten ima dvojnu množinu koju možete videti u tabeli po padežima.PadežjedninamnožinaNominativprstenprsteni/prstenoviGenitivprstenaprstena/prstenovaDativprstenuprstenima/prstenovimaAkuzativprstenprstene/prstenoveLokativprstenuprstenima/prstenovimaVokativprsteneprsteni/prstenoviInstrumentalprstenomprstenima/prstenovimaPrimeri u rečenicama:Ovi prstenovi su veoma vredni.Da li su prsteni na spisku za prodaju?Ah, moraću negde ove prstenove da spakujem!