Oznaka: promaja u glavi

osoba od vazduha

Šta je osoba od vazduha? Šta znači osoba od vazduha?Ovaj izraz nema izvornu reč. Naučnici kažu da pomoću ovakvih izraza možemo najbolje upoznati razne zemlje i ljude tih zemalja.Osoba od vazduha je obično osoba koja sanjari, lenčari, uživa po ceo dan. Ništa ne zarađuje, ne privređuje samo bleji sto bi rekli žargonski. Osoba od vazduha […]