Oznaka: primalac

primalac ili primaoc

Kako se piše primalac ili primaoc?Prema srpskom pravopisu pravilno je primalac.Glagol ove imenice glasi primati.Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje, imaoca osobine, nosioca stanja… Npr. rukovodilac, gledalac, ronilac, pratilac, poznavalac…Promenu reči primalac po padežima možete videti u tabeli.PadežjedninamnožinaNominativprimalacprimaociGenitivprimaocaprimalacaDativprimaocuprimaocimaAkuzativprimaocaprimaoceLokativprimaocuprimaocimaVokativprimaočeprimaociInstrumentalprimaocemprimaocima      Primeri u rečenicama:Molimo Vas da navedete […]

adresat ili adresant

Kako se piše adresat ili adresant?Pravilno se piše i jedno i drugo. Osoba koja prima pošilljku ili kojoj upućujete istu je Adresat .Osoba koja šalje pošiljku je adresant.Adresat – primalac.Adresant -pošiljalac.Primeri rečenica za adresat ili adresant:Ko je adresat odnosno pirmalac ove pošiljke?Adresat nije bio kod kuće!Adresat ovog paketa je Nina Ajfon.Danas se opet uspavao adresant, šta […]