Oznaka: prihvatanje

ADAPTACIJA

Šta je ADAPTACIJA? Šta znači ADAPTACIJA?ADAPTACIJA (lainska reč adaptation), znači prilagođavanje, podešavanje, usklađivanje. ADAPTACIJA je širok pojam koji se odnosi i na prilagođavanje organizma na nove uslove životne sredine, prihvatanje od strane pojedinca ili grupe ljudi, takođe se odnosi na ospoobljavanje nekog objekta za drgu svrhu