Oznaka: prevodioc

prevodilac ili prevodioc

Kako se piše prevodilac ili prevodioc?Prema srpskom pravopisu pravilno je prevodilac.Glagol ove imenice glasi prevoditi.Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje, imaoca osobine, nosioca stanja… Npr. primalac, poznavalac, ronilac, pratilac…Promenu reči prevodilac po padežima možete videti u tabeli.PadežjedninamnožinaNominativprevodilacprevodiociGenitivprevodiocaprevodilacaDativprevodiocuprevodiocimaAkuzativprevodiocaprevodioceLokativprevodiocuprevodiocimaVokativprevodiočeprevodiociInstrumentalprevodiocemprevodiocimaPrimeri u rečenicama:Našla sam oglas gde se traži […]