Oznaka: preksutra

nakosutra ili naksutra

Kako se piše nakosutra ili naksutra?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, isto kao i prekosutra i preksutra. Prilog nakosutra je dan posle prekosutra, znači trećeg dana posle današnjeg. Primeri u rečenicama:Hoćeš li naksutra/nakosutra ići u školu? Rekao je da će me naksutra/nakosutra posetiti.Ne možeš ići nakosutra/naksutra!

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Ravnopravno se oba oblika upotrebljavaju u srpskom jeziku.Prek(o)sutra predstavlja prilog koji ima značenje posle sutrašnjeg dana.Primeri u rečenicama:Preksutra počinje radna nedelja.Da li ideš prekosutra na kontrolu?Hej, prekosutra idemo na put!

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Predstavlja prilog koji ima značenje posle sutrašnjeg dana.Danas je subota i ne idem na posao, ali prek(o)sutra je već ponedeljak kada počinje radna nedelja.