Oznaka: pra baba

prababa ili pra baba

Kako se piše prababa ili pra baba?Prema srpskom pravopisu pravilno je prababa.Prababa predstavlja majku Vaše babe.Prefiks pra- (koji znači prvobitni) se piše uvek spojeno. Npr. pradeda, praunuka, praživotinja…Primeri u rečenicama:Prababa je bila poznata doktorka.Da li imaš prababinu sliku?Vau, zaista ličiš na prababu!