Oznaka: od jednom

odjednom ili od jednom

Kako se piše odjednom ili od jednom?Prema srpskom pravopisu pravilno je odjednom.Značenje ovog priloga može biti istovremeno ili iznenada u zavisnosti u kom se kontekstu upotrebljava.Primeri u rečenicama:Sedele su u dvorišu i odjednom je počela da pada kiša.Da li se sve to odjednom desilo?Hej, pa možeš sve to odjednom da završiš!