Oznaka: od jednom

odjednom ili od jednom

Kako se piše odjednom ili od jednom? Prema srpskom pravopisu pravilno je odjednom. Značenje ovog priloga može biti istovremeno ili iznenada u zavisnosti u kom se kontekstu upotrebljava. Primeri u rečenicama: Sedele su u dvorišu i odjednom je počela da pada kiša. Da li se sve to odjednom desilo? Hej, pa možeš sve to odjednom […]