Oznaka: neo-klasicizam

neoklasicizam ili neo-klasicizam

Kako se piše neoklasicizam ili neo-klasicizam?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neoklasicizam. Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, kvazi, nadri, pseudo, neo, eks itd. pišu se spojeno, na primer: kvazinauka, nazoviprijatelj, kvadrilekar, neoracionalizam, eksšampion. Izraz neoklasicizam kovanica je od dve reči, grčke neos u značenju nov i latinske classis. Neoklasicizam predstavlja književni pravac koji se […]