Oznaka: negacija

Ne obuhvata ili neobuhvata

Kako se piše ne obuhvata ili neobuhvata? Pravilno je pisati ne obuhvata kao odvojene reči. Kada koristimo negaciju ne uz glagol obuhvatiti, te dve reči se pišu odvojeno. Negacija ne se piše odvojeno od glagola obuhvatiti. Glagol obuhvatiti znači uključiti, sadržati ili pokrivati nešto.Kada koristimo negaciju ne sa glagolom obuhvatiti, naglašavamo da nešto nije uključeno, […]

Nijedna ili ni jedna

Kako se piše nijedna ili ni jedna? Piše se i jedno i drugo. Pravilno je koristiti i spojeni oblik nijedna i odvojeni oblik ni jedna, ali u različitim kontekstima. Spojeni oblik nijedna koristimo kada se zamenica ni spaja sa pridevom jedna kako bi se izrazila negacija ili odsustvo nečega. Primeri su: nijedna osoba, nijedna knjiga, […]