Oznaka: nakraj

nakraj ili na kraj

Kako se piše nakraj ili na kraj? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksa. Predlog sa genitivom piše se spojeno. Primeri u rečenicama: Moja baka živi nakraj sela. Možeš li izaći na kraj s njim? Sedajte s kraja na kraj!