Oznaka: nadkriti

natkriti ili nadkriti

Kako se piše natkriti ili nadkriti?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natkriti. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas k bezvučan, a d zvučan (nad- + -kriti), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i […]