Oznaka: nadesno

nadesno ili na desno

Kako se piše nadesno ili na desno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadesno u funkciji priloga. Primeri u rečenicama: Treba li ovde da skrenem nadesno? Hodali smo dugo pravo, pa smo odjednom skrenuli nadesno. Idi nadesno! Međutim, može se pisati odvojeno u potpuno drugom kontekstu, na primer: Postavili su ga na desno krilo.