Oznaka: nadesno

nadesno ili na desno

Kako se piše nadesno ili na desno?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadesno u funkciji priloga.Primeri u rečenicama:Treba li ovde da skrenem nadesno?Hodali smo dugo pravo, pa smo odjednom skrenuli nadesno.Idi nadesno!Međutim, može se pisati odvojeno u potpuno drugom kontekstu, na primer: Postavili su ga na desno krilo.