Oznaka: na pismeno

napismeno ili na pismeno

Kako se piše napismeno ili na pismeno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napismeno u funkciji priloga. Značenje priloga je pismenim putem, napisano i uvek se piše spojeno.  Primeri u rečenicama: Dostavite mi to napismeno! Da li ste uradili lekciju napismeno? Na tom papiru je bilo sve napismeno.