Oznaka: na kraj

nakraj ili na kraj

Kako se piše nakraj ili na kraj?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksa. Predlog sa genitivom piše se spojeno.Primeri u rečenicama:Moja baka živi nakraj sela.Možeš li izaći na kraj s njim?Sedajte s kraja na kraj!