Oznaka: matematika

IQ test

Kviz inteligencije je test sposobnosti koji se sastoji od različitih zadataka i pitanja koja se fokusiraju na različite aspekte inteligencije, uključujući logiku, matematiku, vizuelne sposobnosti, verbalne sposobnosti i opštu kulturu. Ovakvi kvizovi mogu pomoći u poboljšanju kognitivnih sposobnosti, a takođe mogu biti zabavni način da provodite vreme sa prijateljima i porodicom. Pokreni IQ kviz:

a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori?Pravilno se piše i jedno i drugo. Značenje reči aposteriori:A posteriori latinska reč je atribut koji se povezuje sa zaključivanjem ili prihvaćanjem nekog stava na osnovi pretpostavke koja je iskustveno doživljeno i empirijski proverena.Aposteriori je sinonim za znanje i spoznaju građenu na iskustu. Ovaj izraz koristi se u:matematicipravufilozofiji