Oznaka: maskembal

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal? Pravilno se piše maskenbal. U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica […]