Oznaka: marama

Slavičin ili Slavicin

Kako se piše Slavičin ili Slavicin?Prisvojni pridev nastao od vlastitog imena Slavica glasi Slavičin. Ono što bi nas moglo zbuniti je  glasovna promenu koja se vrši u ovoj reči, a to je palatalizacija. Isto tako ponašaće se i prisvojni pridevi nastali od vlastitih imena kao što su: Dušica, Milica, Ljubica…Primeri u rečenici:Slavičina torba, ostavljena na […]