Oznaka: konsenkventan

konsekventan ili konsenkventan

Kako se piše konsekventan ili konsenkventan?Ispravno je samo konsekventan. Reć je latinskog porekla – consequens i znači ne odstupati od određenog stava, shvatanja, dosledan, postojan, istrajan u načelima. Primeri u rečenicama:Njegov odgovor bio je logičan i konsekventan nastavak njegovog govora.Uroš je bio konsekventan u izvršenju svoje dužnosti.Njeni odgovori bili su konsekventni i jasni.