Oznaka: Kada se koriste tri tačke

Tri tačke (…)

Sa nekoliko tačaka ili tri tačke, obeležavamo prekinut govor i izostavljene reči: Ja sam … oprostite … bolje sve da kažem. Na „Beogradskom maratonu” učestvovali su takmičari iz mnogih zemalja:Maroka, Poljske, Belorusije, Kenije… Prekinuto nabrajanje… Ovo je odgovor na pitanje: Kada se koriste tri tačke (…) ?