Oznaka: jogi

igračci ili igrački

Kako se piše igračci ili igrački?   Pravilno je igrački.  U pitanju je odstupanje od alternacije k, g, h, prema c, z, s.  Suglasnik k će preći u c ispred i, ali samo kod imenica muškog roda. Takođe, promena izostaje u slučajevima kada bi se zamena doživala kao udalјavanje od osnovnog lika reči, na primer: […]