Oznaka: jeli

Je l’ ili jer

Kako se piše je l’ ili jer? Ovo je jedna od najčešćih zabluda. Pre svega, treba naglasiti da ova dva oblika nisu sinonimi niti reči iste vrste. Jer je veznik. Koristi se u uzročnim zavisnim rečenicama, kojima se objašnjava uzrok neke radnje ili stanja. Oblik je l’  je sastavlјen od 3. lica jednine prezenta pomoćnog glagola […]