Oznaka: jaja

jaja ili jajeta

Kako se piše jaja ili jajeta? U ovom slučaju, ispravna su oba oblika. Piše se i jaja i jajeta.  Koji oblik će u određenom primeru biti tačan, zavisi isklјučivo od broja uz koji stoji. Tako, uz brojeve dva, tri i četiri, upotrebićemo oblik jajeta. Sa druge strane, uz brojeve pet, šest i nadalјe, koristimo oblik jaja. […]