Oznaka: jaja

jaja ili jajeta

Kako se piše jaja ili jajeta?U ovom slučaju, ispravna su oba oblika. Piše se i jaja i jajeta. Koji oblik će u određenom primeru biti tačan, zavisi isključivo od broja uz koji stoji.Tako, uz brojeve dva, tri i četiri, upotrebićemo oblik jajeta.Sa druge strane, uz brojeve pet, šest i nadalje, koristimo oblik jaja.Primeri:                 Ukoliko budeš išao do prodavnice, […]