Oznaka: izčeznuti

iščeznuti ili izčeznuti

Kako se piše iščeznuti ili izčeznuti? Pravilno je iščeznuti.  Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da suglasnik z pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog č, a onda će doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, kada ovo dobijeno s ispred prednjonepčanog č prelazi u š. (iz- + -čeznuti -> isčeznuti […]