Oznaka: impresioniranost

Divljenje

Šta je Divljenje? Divljenje je emocionalno stanje koje se odnosi na osećaj poštovanja, divljenja i uzbuđenja prema nekom objektu ili osobi. To se javlja kada individua ocenjuje da je taj objekat ili osoba visoko cenjena i da ispunjava neke subjektove idealne kriterijume. Divljenje može se javiti prema različitim objektima ili osobama, kao što su poznate […]