Oznaka: ili pandorina kutija

pandorina kutija ili Pandorina kutija

Kako se piše Pandorina kutija ili pandorina kutija?Prema srpskom pravopisu pravilno je Pandorina kutija.U grčkoj mitologiji Pandorina kutija je bila kutija svih zla.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom.Npr. Teslin transformator, Njutnov zakon, Hukov zakon, […]