Oznaka: hvala lepa

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo? Prema srpskom pravopisu može se pisati i jedno i drugo. Hvala se slaže sa pridevom lepa u ženskom rodu, pa se može tako koristiti – hvala lepa. Kada se hvala koristi u srkaćenom izrazu kao što je hvala (tebi, ti) lepo, onda je pridev srednjeg roda. Primeri […]

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo?  Pravilno je i jedno i drugo.  Ovi izrazi su se sasvim pravilno razvili u našem jeziku. Potvrdu za ovo možemo naći u Južnoslovenskom filologu (Vušović, 1933:292) i u Rečniku Matice srpske.