Oznaka: hrčkovi

hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.Imenica hrčak ima dva oblika množine.Prvi oblik glasi hrčci, dok drugi oblik glasi hrčkovi.Padežmnožina reči hrčakNominativhrčci / hrčkoviGenitivhrčakaDativhrčcimaAkuzativhrčkeLokativhrčcimaVokativhrčciInstrumentalhrčcimaPrimeri u rečenicama:Dopadaju mi se ovi mali hrčci.Da li hrčkovi umeju da budu druželjubivi?Hej, pazi na te hrčkove!

hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi?Pravilno je i jedno i drugo. Hrčci i hrčkovi su oblici nominativa množine imenice hrčak.  Ukoliko bismo hrčci menjali po padežima, to bi bilo:  Nominativ: hrčciGenitiv: hrčakaDativ: hrčcimaAkuzativ: hrčkeVokativ: hrčciInstrumental: hrčcimaLokativ: hrčcimaA deklinaciona promena oblika hrčkovi bi bila:  Nominativ: hrčkoviGenitiv: hrčkovaDativ: hrčkovimaAkuzativ: hrčkoveVokativ: hrčkoviInstrumental: hrčkovimaLokativ: hrčkovimaRazlika između ova dva oblika je to […]