Oznaka: gorući

goreći ili gorući

Kako se piše goreći ili gorući?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše.Glagolski prilog sadašnji od glagola goreti glasi goreći.Gorući predstavlja pridev izveden od glagola goreti. Značenje ovog prideva jeste usijan. Figurativno se gorući upotrebljava kada je nešto vrlo hitno.Primeri u rečenicama:Ima gorući problem koji mora da reši.Goreći polako, šuma je nestajala.Da li je […]