Oznaka: eksperiment

eksperimenat ili eksperiment

Kako se piše eksperimenat ili eksperiment?Prema srpskom pravopisu pravilno su napisane obe reči.Češće je u upotrebi izraz eksperimentKada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.Primeri u rečenicama:Mladen vrši eksperimente u laboratoriji.Vau, eksperiment je uspeo!Da li si zadovoljan rezultatima svog eksperimenta?