Oznaka: digitron

sokoćalo

Šta je sokoćalo? Šta znači sokoćalo? Sokoćalo značenje Predstavlja žargonsku reč, kojoa je sinonim za složene uređaje ili konstrukcije za koje stariji nisu imali adekvatano obajašnjenje. Mnogi digitron nazivaju sokoćalom i slične sprave