Oznaka: bešuman

bešuman ili bezšuman?

Kako se piše bešuman ili bezšuman? Piše se bešuman. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev šuman dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezšuman) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog Š, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. Nastala je reč besšuman u kojoj je […]