Oznaka: battuta

A BATUTA

Šta je A BATUTA? Šta znači A BATUTA?A BATUTA ili samo batuta (italijanska reč battuta) reč koja se koristi u muzici i znači prema udaru takta, po tempu.