Oznaka: atomi

adsorpcija

Šta je adsorpcija? Šta znači adsorpcija? Adsorpcija – nastaje od latinske reči adsorptio – predstavlja akumulaciju tečnog ili gasnog rastvora na poviršini čvrstog materijala retko tečnosti. U procesu kom formiraju takozvani adsorbat – molekularni ili atomski film. Adsorbenti su materijali u formi praha.