Oznaka: alah

ABD

Šta je ABD? Šta znači ABD?Abd je arapska reč a njeno značenje u arapskim složenim imenicama označava slugu roba.Primer:Abd-Alah – Alahov sluga