Oznaka: alah

ABD

Šta je ABD? Šta znači ABD? Abd je arapska reč a njeno značenje u arapskim složenim imenicama označava slugu roba. Primer: Abd-Alah – Alahov sluga