Oznaka: ahil

Ahilova peta

Šta je Ahilova peta? Šta znači Ahilova peta? Ahilova peta je izraz koji označava nečiju slabu tačku ili ranjivost. Kada kažu , npr. “to je njegova ahilova peta” znači “to je njegova slabost.” U medicini Ahilova tetiva je najjača tetiva u ljudskom telu. Ime je dobila po junaku Grčke mitologije Ahileju.

Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat? Pravilno se piše  Ahilova peta. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, stručni ili simbolički naziv ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Bazedovljeva bolest, Eustahijeva […]