Oznaka: agar

ZAGAR

Šta je ZAGAR? Šta znači ZAGAR? Zagar je gonič pas koji lovi, brz sportski lovački pas. Sposoban jak pas koji trči po poljima za divljači. Zagari Psigoniči poznati su još gledajući na spise iz 15. veka posle Kosovske bitke. Još iz doba despota Stefana Lazarevića, lovilo se hrtovima, lovačkim psima i sokolovima. Vlastela tog doba lovila […]