Džambasin

Džambasin – Reč koja označava trgovca, prodavca ili poslovnog čoveka koji prodaje robu ili usluge. Može se koristiti i kao pogrdni izraz za ljude koji se bave nepoštenim poslovima.

Reč koju ste pročitali je u rubrici zanimljivosti, pod objavom Zaboravljene reči koje su nekada koristili Srbi. Ove reči mogu biti interesantne za ljubitelje jezika i kulture, ali nisu u širokoj upotrebi. Ipak, upotreba ovih izraza u tekstu može doprineti njegovoj originalnosti i privući pažnju čitalaca.

Ukoliko imate neku zanumljivu reč, podelite je sa nama. Dodaj reč!