Ćutuk

Ćutuk – ovaj izraz označava glupaka ili budalu, osobu koja nije intelektualno sposobna ili koja se ponaša na način koji se smatra smešnim ili neumesnim.

Reč koju ste pročitali je u rubrici zanimljivosti pod objavom Zaboravljene reči koje su nekada koristili Srbi. Ove reči mogu biti interesantne za ljubitelje jezika i kulture, ali nisu u širokoj upotrebi. Ipak, upotreba ovih izraza u tekstu može doprineti njegovoj originalnosti i privući pažnju čitalaca.