AGLUTINOGEN

Šta je AGLUTINOGEN? Šta znači AGLUTINOGEN?

AGLUTINOGEN, potiče od latinske reči agglutinare što znači prilepiti i grčke reči genos što znači rođenje, spajanjem nastaje jedna nova predstava.

AGLUTINOGEN je supstanca koja sa aglutininom (supstanca koja nastaje u krvi  pod uticajem bakterija i koja krvnom serumu daje sposobnost da izaziva aglutinaciju),  u krvnoj plazmi dovodi do aglutinacije, to jest spajanja, slepljivanja.