abolirati

Šta znači abolirati?

Abolirati znači ukinuti, abolicija je ukidanje. Mogu se odnositi na sudski postupak ili na presudu, ali ne na čoveka. Nije dobro „bio je aboliran“ umesto „bio je oslobođen
presude“.

Kaže Ivan Klajn

Slogovi:

a-bo-li-ra-ti

Definicija reči abolirati:

Obustaviti sudski postupak bez ikakvih posledica
za optuženog; ukinuti društvenu instituciju ili praksu.

Vreme je Abolirati sudski postupak sa Ivanom Ivanovićem.

Pravilno se piše abolirati.