ZAVEZAK

Šta je ZAVEZAK? Šta znači ZAVEZAK?

Zavezak je glupak. Ili možda malo blaže kada za nekoga želimo reći da je smotan ili blesavko.

Značenje reči

Zavezak turska reč. Ti si mamin zavezak.

Sve si zabrljao totalni si zavezak.

Sine moj ovo ti je petak i zavezak, nemoj da se ponovi ovakva glupost.