ZAGAR

Šta je ZAGAR? Šta znači ZAGAR?

Zagar je gonič pas koji lovi, brz sportski lovački pas. Sposoban jak pas koji trči po poljima za divljači.

Zagari Psigoniči poznati su još gledajući na spise iz 15. veka posle Kosovske bitke. Još iz doba despota Stefana Lazarevića, lovilo se hrtovima, lovačkim psima i sokolovima. Vlastela tog doba lovila je sa sokolovima i hrtovima, a tek kasnije se za pse koristi izraz zagari ili zečari, što je naziv koji se sve do 1950. upotrebljavao za pse goniče na našim prostorima.

Značenje reči

Od turske reči zagar i mađarske agar.