LORENCOVA SILA

Šta je LORENCOVA SILA? Šta znači LORENCOVA SILA?

Lorencova sila je kombinacija sila kojima elektromagnetsko polje deluje na naelektrisanu česticu u pokretu. Ima dve komponente, električnu koja je proporcionalna

  • Električno polje, E,
  • i naelektrisanju čestice q,
  • i magnetnu, koja pored naelektrisanja čestice i magnetne idukcije polja, B,
  • zavisi još i od brzine čestice, v -brzina.

Zbog vektorskog karaktera sila i polja Lorencova sila se najlakše izražava vektorskom Lorencovom jednačinom:

{\displaystyle \mathbf {F} =q\times \mathbf {v} \times \mathbf {B} ,}