CRTICA (-)

Kako se koristi Crtica (-) i kada

Crtica se stavlja:


⎯ između delova polusloženica: U Herceg-Novom ce, no tradiciji, održava praznik mimoze. Redovno posećuje auto-trke.


⎯ između dvostrukih ženskih prezimena: Milena Pavlović-Barili je poznata slikarka.

⎯ pri rastavljanju reči na kraju reda: bor-ba, zem-lja…


⎯ u složenicama čiji je prvi deo napisan arapskom cifrom: Brzo je protekao naš 2-nedeljni boravak na Tari.


⎯ u obliciia pojedinih skraćenica: Si-En-En, sa Si-En-Enom… Pretplaćen je na sva izdanja BIGZ-a.