ovde-onde ili ovde onde

Kako se piše ovde-onde ili ovde onde?

Prema srpskom pravopisu pravilno je ovde-onde.

Kada se nađu dva udvojena priloga oni se pišu sa crticom. Npr. danas-sutra, brže-bolje, više-manje, dole-gore, nazad-napred, onamo-ovamo, tamo-amo…

Primeri u rečenicama:

Samo juri ovde-onde.

Nemoj da ideš ovde-onde, već se skoncentriši i stani na jedno mesto!

Da li on stalno tako trči ovde-onde?