otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike?

Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Ovde otprilike ima oko sedam kila šljiva.

Možeš li otprilike da odrediš koliko ti je vremena potrebno da sašiješ haljinu?

Hej, kaži mi otprilike koliko para treba da ponesem!