Kako se piše

Kako se pravilno piše, kako se pravilno kaže, šta znači i šta su? Veliki besplatni rečnik nepoznatih reči. Kako se piše:

nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje? Piše se i jedno i drugo. Ako se upotrebljava kao prilog ili uzvik, ...
Pročitaj više

sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom? Pravilno se piše se odvojeno, sa mnom. Sa je predlog, a mnom lična ...
Pročitaj više

zauzvrat ili za uzvrat

Kako se piše zauzvrat ili za uzvrat? Piše se spojeno, zauzvrat. Radi se o predloško-imeničkoj vezi, u kojoj su predlog ...
Pročitaj više

Monačani ili Moničani

Kako se piše Monačani ili Moničani?      Piše se Monačani. U muškom rodu je Monačanin, dok je u ženskom Monačanka ...
Pročitaj više

objekat ili objekt

Kako se piše objekat ili objekt? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba upotrebljavaju u ...
Pročitaj više

zapravo ili za pravo

Kako se piše zapravo ili za pravo? U srpskom jeziku upotrebljava se i jedno i drugo, ali u različitom značenju ...
Pročitaj više

maći ili maknuti

Kako se piše maći ili maknuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju ...
Pročitaj više

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Predstavlja prilog koji ima značenje ...
Pročitaj više

zapeta ili zarez (,)

Kako se piše zapeta ili zarez? Zapeta predstavlja imenicu ženskog roda. Reč je ruskog porekla (rus. zapяtaя). Zarez je imenica ...
Pročitaj više

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara? Pravilno se piše dva kilometra. U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako ...
Pročitaj više

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi? Pravilno se piše u knjizi. Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u ...
Pročitaj više

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo? Pravilno se piše i jedno i drugo. Zanimljivo je da se na teritoriji Republike ...
Pročitaj više

otkud, odkud ili otkuda

Kako se piše otkud, odkud ili otkuda? Otkud ili otkuda? Pravilno je i jedno i drugo. Ako upotrebite odkud to ...
Pročitaj više

pomalo ili po malo

Kako se piše pomalo ili po malo? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako ...
Pročitaj više

usput ili uz put

Kako se piše usput ili uz put? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako ...
Pročitaj više

inženjer ili inžinjer

Kako se piše inženjer ili inžinjer? Piše se i jedno i drugo. Razlika je u tome da li je osoba ...
Pročitaj više

dr. ili dr

Kako se piše dr. ili dr? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako želimo ...
Pročitaj više

fioka ili fijoka

Kako se piše fioka ili fijoka? Ispravno je napisati fioka. Imenica fioka ne sadrži slovo j u svom sastavu, niti ...
Pročitaj više

sve vreme ili svo vreme ili celo vreme

Kako se piše sve vreme ili svo vreme ili celo vreme? Pravilno se piše sve vreme. Na našem govornom području ...
Pročitaj više

javite ili javi te

Kako se piše javite ili javi te? Pravilno se piše javite. Ovde imamo primer imperativa glagola javiti za drugo lice ...
Pročitaj više

javiću ili javi ću

Kako se piše javiću ili javi ću? Pravilno se piše javiću. Kada menjamo oblik futur I glagola javiti kroz lica ...
Pročitaj više

ukoliko ili u koliko

Kako se piše ukoliko ili u koliko? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...
Pročitaj više

nedostaci ili nedostatci

Kako se piše nedostaci ili nedostatci? Pravilno se piše nedostaci. Kada menjamo reč nedostatak po padežima, u jednini i množini, ...
Pročitaj više

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja? Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju ...
Pročitaj više

sumnjam ili sumljam

Kako se piše sumnjam ili sumljam? Pravilno se piše sumnjam. Sumnjam potiče od imenice sumnja i od glagola sumnjati. Nažalost, ...
Pročitaj više

ne sumnjam ili nesumnjam

Kako se piše ne sumnjam ili nesumnjam? Pravilno se piše ne sumnjam. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...
Pročitaj više

podceniti ili potceniti

Kako se piše podceniti ili potceniti? Pravilno se piše potceniti. U gramatici i pravopisu srpskog jezika, imamo promenu tj. slaganje ...
Pročitaj više

predčas ili prečas ili pretčas

Kako se piše predčas ili prečas ili pretčas? Jedino se ispravno piše pretčas. Ovde imamo slučaj jednačenja suglasnika po zvučnosti ...
Pročitaj više

trenuci ili trenutci

Kako se piše trenuci ili trenutci? Pravilno se piše trenuci. Skračeni oblik reči trenutak je reč tren i ona se ...
Pročitaj više

nimalo ili ni malo

Kako se piše nimalo ili ni malo? Gramatički su ispravna oba oblika, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako želimo ...
Pročitaj više

nepravilnost ili ne pravilnost

Kako se piše nepravilnost ili ne pravilnost? Pravilno se piše nepravilnost. Odrična rečca ne se uz pridev piše sastavljeno. Nema ...
Pročitaj više

poslepodne ili posle podne

Kako se piše poslepodne ili posle podne? Gramatički je ispravno napisati i jedno i drugo. Ako želimo da koristimo prilošku ...
Pročitaj više

ionako ili i onako

Kako se piše ionako ili i onako? Ova oblika su gramatički ispravna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo ...
Pročitaj više

nemoj ili ne moj

Kako se piše nemoj ili ne moj? Pravilno je napisati nemoj. Kada koristimo jedan od izraza ''neću, nemam, nisam ili ...
Pročitaj više

sa nikim ili ni sa kim

Kako se piše sa nikim ili ni sa kim? Pravilno je napisati ni sa kim. Ako želimo da napišemo da ...
Pročitaj više

dijete ili djete

Kako se piše dijete ili djete? Pravilno se piše dijete. Zajednička imenica dijete se u ijekavskom izgovoru srpskog jezika piše ...
Pročitaj više

dabogda ili da bog da

Kako se piše dabogda ili da bog da? Pravilno se piše dabogda. Ova reč predstavlja prilog, u srpskom jeziku ga ...
Pročitaj više

neću ili ne ću

Kako se piše neću ili ne ću? Prema pravilima gramatike srpskog jezika, ispravno se piše neću. Kada gradimo odrični oblik ...
Pročitaj više

najjeftiniji ili naj jeftiniji

Kako se piše najjeftiniji ili naj jeftiniji? Pravilno se piše najjeftiniji. Kada želimo da napišemo pojačanu verziju prideva jeftin, koristićemo ...
Pročitaj više

akta ili akti ili aktovi

Kako se piše akta ili akti ili aktovi? Pravilno se pišu sva tri oblika. Piše se i akta i akti ...
Pročitaj više

aksiom ili aksioma

Kako se piše aksiom ili aksioma? Pravilno se piše i jedno i drugo. Upotrebljavaju se obe imenice podjednako ...
Pročitaj više

akobogda ili ako bog da

Kako se piše akobogda ili ako bog da? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Kada označavamo kamo ili ...
Pročitaj više

akcenat ili akcent

Kako se piše akcenat ili akcent? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Preporučujemo da koristite imenicu akcenat umesto ...
Pročitaj više

a kapela ili akapela

Kako se piše a kapela ili akapela? Pravilno se piše a kapela. Nastala je od italnijanske reči a cappella - u ...
Pročitaj više

a cappella ili acappella

Kako se piše a cappella ili acappella? A cappella - akapela - pevanje, predstgavlja pevanje bez instrumentalne pratnje. Može pevati ...
Pročitaj više

akademija ili akademia

Kako se piše akademija ili akademia? Pravilno se piše akademija. Po pravilima suglasnik j se dodaje između samoglasnika:

ajde ili hajde

Kako se piše ajde ili hajde? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Uvek je bolje preferirati oblike sa ...
Pročitaj više

AGNAT

Šta je AGNAT? Šta znači AGNAT?AGNAT, potiče od latinske reči agnatus, znači rođak sa očeve strane, srodnik po krvi ...
Pročitaj više

Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat? Pravilno se piše  Ahilova peta. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od ...
Pročitaj više

agrumi ili agrum

Kako se piše agnostik ili gnostik? Pravilno se piše agrumi. Agrumi su mediteransko voće kiselog ukusa. Tako da ova imenica ...
Pročitaj više

agrokombinat ili agro-kombinat

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat? Pravilno se piše agrokombinat. Agro što znači poljoprivreda-ni. Prefiks agro piše se spojeno. Primer ...
Pročitaj više

ateista ili agnostik

Kako se piše ateista ili agnostik? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje. Pogledajte značenje ...
Pročitaj više

agnostik ili gnostik

Kako se piše agnostik ili gnostik? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje. Agnostik od ...
Pročitaj više

afekat ili afekt

Kako se piše afekat ili afekt? Pravilo se piše i jedno i drugo. Nećete pogrešiti ako napišete afekat ili afekt ...
Pročitaj više

adventista ili adventist

Kako se piše adventista ili adventist? Pravilno se piše adventista. Primeri reči adventistkinja u rečenicama: Ja nisam adventista! Ja sam ...
Pročitaj više

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja? Pravilno se piše adventistkinja. Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje ...
Pročitaj više

adsorpcija ili apsorpcija

Kako se piše adsorpcija ili apsorpcija? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju svoje mesto u hemiji ...
Pročitaj više

apsorpcija ili absorpcija

Kako se piše apsorpcija ili absorpcija? Pravilno se piše apsorpcija. Značenje reči apsorpcija. Primeri u rečenicama za reč apsorpcija: Danas ...
Pročitaj više

adresat ili adresant

Kako se piše adresat ili adresant? Pravilno se piše i jedno i drugo. Osoba koja prima pošilljku ili kojoj upućujete ...
Pročitaj više

a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori? Pravilno se piše i jedno i drugo. Značenje reči aposteriori: A posteriori ...
Pročitaj više

trinesti ili trinaesti

Kako se piše trinesti ili trinaesti? Kako se kaže trinesti ili trinaesti? Pravilno se piše trinaesti, trinaest. Pravilno se kaže ...
Pročitaj više

jedanest ili jedanaest

Kako se piše jedanest ili jedanaest? Kako se kaže jedanest ili jedanaest? Pravilno se piše jedanaest, jedanaesti, jedanaesta. Pravilno se ...
Pročitaj više

dvanest ili dvanaest

Kako se piše dvanest ili dvanaest? Kako se kaže dvanest ili dvanaest? Pravilno se piše dvanaest. Pravilno se kaže dvanaest ...
Pročitaj više

cetrnaest ili cetrnest

Kako se piše cetrnaest ili cetrnest? Kako se kaže cetrnaest ili cetrnest? Pravilno se piše cetrnaest. ...
Pročitaj više

petnest ili petnaest

Kako se piše petnest ili petnaest? Kako se kaže petnest ili petnaest? Pravilno se piše petnaest. ...
Pročitaj više

sesnest ili sesnaest

Kako se piše sesnest ili sesnaest? Kako se kaže sesnest ili sesnaest? Pravilno se piše sesnaest. ...
Pročitaj više

sedamnest ili sedamnaest

Kako se piše sedamnest ili sedamnaest? Kako se kaže sedamnest ili sedamnaest? Pravilno se piše sedamnaest. ...
Pročitaj više

osamnest ili osamnaest

Kako se piše osamnest ili osamnaest? Kako se kaže osamnest ili osamnaest? Pravilno se piše osamnaest ...
Pročitaj više

devetnest ili devetnaest

Kako se piše devetnest,devetnaest? Kako se kaže devetnest,devetnaest? Pravilno se piše devetnaest ...
Pročitaj više

dvaest ili dvadeset

Kako se piše dvaest ili dvadeset ? Kako se kaže dvaest ili dvadeset ? Pravilno se piše dvadeset ...
Pročitaj više

01. maj ili 1. maj

Kako se piše maj ili 1. maji? Kako se kaže prvi maj ili 1. maj? Pravilno je i jedno i ...
Pročitaj više

abdomenalan ili abdominalan

Kako se piše abdomenalan ili abdominalan? Kako se kaže abdomenalan ili abdominalan? Pravilno se piše abdominalan. Nastaje od latinske reči abdominalis ...
Pročitaj više

a priori ili apriori

Kako se piše a priori ili apriori? Kako se kaže a priori ili apriori? Pravilno se piše se i jedno i ...
Pročitaj više

astmatičar ili asmaticar

Kako se piše astmatičar ili asmaticar? Kako se kaže astmatičar ili asmaticar? Pravilno se piše astmatičar. Astma je hronična bolest ...
Pročitaj više

a kamoli ili a kamo li

Kako se piše a kamoli ili a kamo li ili akamoli? Pravilno se piše se a kamoli. Primeri rečenica: Ne volim ...
Pročitaj više

aluminijum ili aluminium

Kako se piše aluminijum ili aluminium? Pravilo se piše aluminijum.Primeri reči aluminijum u rečenicama: Cene aluminijuma u Srbiji su ...
Pročitaj više

orman ili ormar

Kako se piše orman ili ormar? Pravilo je upotrebiti bilo koju reč. Ako napišete orman ili ormar niste pogrešili. Reč ...
Pročitaj više

netreba ili ne treba

Kako se piše netreba ili ne treba? Pravilno je napisati ne treba. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...
Pročitaj više

idalje ili i dalje

Kako se piše idalje ili i dalje? Pravilno je napisati i dalje. U rečnicima srpskog pravopisa i gramatike, postoje pravila ...
Pročitaj više

malopre ili malo pre

Kako se piše malopre ili malo pre? Oba izraza su pravilna, u zavisnosti od funkcije i namene u rečenici. Ako ...
Pročitaj više

nerad ili ne rad

Kako se piše nerad ili ne rad? Pravilno se piše nerad. Ovde imamo imenicu nerad, a ne odrični glagolski oblik, ...
Pročitaj više

neradi ili ne radi

Kako se piše neradi ili ne radi? Pravilno se piše ne radi. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...
Pročitaj više

maica ili majica

Kako se piše maica ili majica? Jedino ispravno napisati je majica. Reč maica nema apsolutno nikakvo značenje u srpskom jeziku, ...
Pročitaj više

napamet ili na pamet

Kako se piše napamet ili na pamet? I jedno i drugo je pravilno, u zavisnosti od funkcije reči u rečenici ...
Pročitaj više

poljubci ili poljupci

Kako se piše poljubci ili poljupci? Pravilno se piše poljupci. Ovde se primenjuje pravilo pravopisa srpskog jezika koje glasi jednačenje ...
Pročitaj više

itekako ili i te kako

Kako se piše itekako ili i te kako? Pravilno se piše i te kako. Ovaj izraz je česta jezička nedoumica, ...
Pročitaj više

izvinuti se ili izviniti se

Kako se piše izvinuti se ili izviniti se? Oba izraza imaju svoje značenje i pravilna su, pitanje je šta mi ...
Pročitaj više

odkad ili otkad

Kako se piše odkad ili otkad? Pravilno se piše otkad. Ovde se primenjuje pravilo pravopisa srpskog jezika koje glasi jednačenje ...
Pročitaj više

novogodišnji ili Novogodišnji

Kako se piše novogodišnji ili Novogodišnji? Pravilno se piše novogodišnji. Kada nam se neka reč završava na -šnji, -ški, -čki, ...
Pročitaj više

nova godina ili Nova godina

Kako se piše nova godina ili Nova godina? Ispravno je napisati i jedno i drugo, u zavisnosti od naše namere, ...
Pročitaj više

vi bi ili vi biste

Kako se piše vi bi ili vi biste? Pravilno se piše vi biste. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, moramo ...
Pročitaj više

dosad ili do sad

Kako se piše dosad ili do sad? Pravilno se piše i jedno i drugo. Priloška odredba za vreme dosad znači ...
Pročitaj više

unapred ili u napred

Kako se piše unapred ili u napred? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...
Pročitaj više

ubuduće ili u buduće

Kako se piše ubuduće ili u buduće? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...
Pročitaj više

dobićete ili ćete dobiti

Kako se piše dobićete ili ćete dobiti? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od ostalih reči u rečenici. Kada u ...
Pročitaj više

s obzirom da ili obzirom da

Kako se piše s obzirom na ili obzirom na? Pravilno se piše s obzirom (na to) da. Ovaj izraz je ...
Pročitaj više

neverujem ili ne verujem

Kako se piše neverujem ili ne verujem? Pravilno se piše ne verujem. Da bismo sagradili odrični oblik glagola verovati, ali i ...
Pročitaj više

nemoram ili ne moram

Kako se piše nemoram ili ne moram? Pravilno se piše ne moram. Da bismo sagradili odrični oblik glagola morati, ali ...
Pročitaj više

prethodni ili predhodni

Kako se piše prethodni ili predhodni? Ispravno se piše prethodni. Ovde imamo primer jednačenja suglasnika po zvučnosti u srpskom jeziku ...
Pročitaj više

mi bi ili mi bismo

Kako se piše mi bi ili mi bismo? Pravilno se piše mi bismo. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, moramo ...
Pročitaj više

ja bih ili ja bi

Kako se piše ja bih ili ja bi? Pravilno se piše ja bih. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, ...
Pročitaj više

astma ili asma

Kako se piše astma ili asma? Pravilno se piše astma. Astma je grčka reč koja znači dahtanje, tačnije kratko disanje.
Veruje ...
Pročitaj više

najzagađeniji ili naj zagađeniji

Kako se piše najzagađeniji ili naj zagađeniji? Pravilno se piše  najzagađeniji. To je superlativ i uvek se piše spojeno. Pravilo ...
Pročitaj više

astečki ili asteški

Kako se piše astečki ili asteški? Pravilno se piše se astečki. Astek (ne Actek); množina Asteci (ne Acteki); astečki (ne asteški) ...
Pročitaj više

iz aspekta ili sa aspekta

Kako se piše iz aspekta ili sa aspekta? Po Ivanu Klajnu pravilno se piše i jedno i drugo ali je ...
Pročitaj više

naćiću ili naći ću

Kako se piše naćiću ili naći ću? Pravilno je napisati naći ću. Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ...
Pročitaj više

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako? Ova oblika su gramatički ispravna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo ...
Pročitaj više

svejedno ili sve jedno

Kako se piše svejedno ili sve jedno? Pravilno se piše svejedno. Prilog svejedno koristimo kada izjednačavamo dve stvari. Na primer: ...
Pročitaj više

nesme ili ne sme

Kako se piše nesme ili ne sme? Pravilno je napisati ne sme. Odrični oblici glagola grade se uz pomoć odrične ...
Pročitaj više

nepravilno ili ne pravilno

Kako se piše nepravilno ili ne pravilno? Ispravno je napisati nepravilno. Odrična rečca ne često pravi problem onima koji su ...
Pročitaj više

ustvari ili u stvari

Kako se piše ustvari ili u stvari? Pravilno je napisati u stvari. Ovaj izraz predstavlja čestu jezičku nedoumicu. Složićete se ...
Pročitaj više

ićićemo ili ići ćemo

Kako se piše ićićemo ili ići ćemo? Pravilno se piše ići ćemo. Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ...
Pročitaj više

jel’ ili je l’

Kako se piše jel' ili je l'? Pravilno se piše je l'. U srpskom jeziku, li predstavlja upitnu rečcu koja ...
Pročitaj više

nemože ili ne može

Kako se piše nemože ili ne može? Jedino ispravno je napisati ne može. Pravila srpskog jezika su ovde jasna, odrični ...
Pročitaj više

ne dam ili nedam

Kako se piše ne dam ili nedam? Ispravno je napisati ne dam. Pravilo srpskog jezika kaže da se odrična rečca ...
Pročitaj više

koronavirus ili korona virus

Kako se piše koronavirus ili korona virus? Pravilo se piše korona virus. Pravilno napisani primeri u rečenicama:Korona virus je veoma ...
Pročitaj više

posao ili poso

Kako se piše posao ili poso? Pravilo je reći posao. Dakle pravilo se piše posao. Primeri u rečenici: Idem na ...
Pročitaj više

dobro došli ili dobrodošli

Kako se piše dobro došli ili dobrodošli? Oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici. Kada želimo nešto ...
Pročitaj više

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike? Prema pravilima srpskog jezika, ispravno je napisati otprilike. Reč otprilike sastavljena je iz dve ...
Pročitaj više

da li ili dali

Kako se piše da li ili dali? Oba oblika imaju svoju primenu u rečenici, u srpskom jeziku. Ako želimo da ...
Pročitaj više

nemogu ili ne mogu

Kako se piše nemogu ili ne mogu? Jedino ispravno je napisati ne mogu. Kada koristimo odrične oblike glagola, koji sadrže ...
Pročitaj više

nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan? Prema pravilima srpskog jezika, oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u ...
Pročitaj više

nažalost ili na žalost

Kako se piše nažalost ili na žalost? Oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo da ...
Pročitaj više

podsetiti ili potsetiti

Kako se piše podsetiti ili potsetiti? Pravilno se piše podsetiti. Ovo je primer odstupanja od pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti ...
Pročitaj više

doći ću ili doćiću

Kako se piše doći ću ili doćiću? Pravilno se piše doći ću. Skraćeni oblik glagola htjeti/hoću - ću piše se ...
Pročitaj više

u pravu ili upravu

Kako se piše u pravu ili upravu? Priloška rečca u se piše odvojeno od reči uz koju stoji, pa se, ...
Pročitaj više

pretpostaviti ili predpostaviti

Kako se piše pretpostaviti ili predpostaviti? U srpskom jeziku, suglasnike jednačimo po zvučnosti, što znači da će zvučno d ispred ...
Pročitaj više

ni na šta ili ninašta

Kako se piše ni na šta ili ninašta? Piše se ni na šta. Ni na šta ili na ništa ...
Pročitaj više

ni neću ili i neću


Kako se piše ni neću ili i neću? Pravilno se piše se i neću ...
Pročitaj više

nebih ili ne bih

Kako se piše nebih ili ne bih? Ispravno se piše ne bih. Odrična rečca ne se prema pravopisnim pravilima srpskog ...
Pročitaj više

uredu ili u redu

Kako se piše uredu ili u redu? Pravilno se piše u redu. Priloška odredba za mesto u se uvek piše ...
Pročitaj više

evo me ili evo sam

Kako se piše evo me ili evo sam? Pravilno je napisati evo me. Zanimljivo: Beograđani najčešće greše kada na pitanje ...
Pročitaj više

Aboridžini ili Aboridžani

Pravilo se piše Aboridžini. Aborigini su starosedeoci, urođenici. Engleski - Aborigines . Piše se velikim slovom ako želimo da ga ...
Pročitaj više

sveti Sava ili Sveti Sava

Kako se piše sveti Sava ili Sveti Sava? Pravilno se piše Sveti Sava. Upamtite sveti, blaženi i hazreti pišu se velikim slovom uz ...
Pročitaj više

a propo ili apropo

Kako se piše a propo ili apropo? Pravilno se  piše apropo. Reč apropo je francuskog porekla. Njeno značenje je: povodom ...
Pročitaj više

neznam ili ne znam

Kako se piše neznam ili ne znam? Pravilno se uvek piše ne znam.Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku:  ...
Pročitaj više

zaboga ili za boga

Kako se piše zaboga ili za boga? Pravilno se piše i jedno i drugo. U uzvičnoj rečenici se pravilno piše ...
Pročitaj više

na primer ili naprimer

Kako se piše naprimer ili na primer? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na primer. Odvojeno se pišu predloške veze ...
Pročitaj više

reći ću ili rećiću

Kako se piše reći ću ili rećiću? Pravilno se piše reći ću. Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, ...
Pročitaj više

U Užicu ili u Užicama

Kako se piše u Užicu ili u Užicama? Pravilno se piše u Užicu. Primeri u rečenicama: Moji prijatelji žive u ...
Pročitaj više

neretko ili ne retko

Kako se piše neretko ili ne retko? Piše se i jedno i drugo. Prilog neretko, koji znači svakodnevno, relativno često, ...
Pročitaj više

hidrantni ili hidratantni

Kako se piše hidrantni ili hidratantni Piše se hidrantni. Naravno ako mislite na hidriranje kože ili slično. Hidrant je elektro-motorna ...
Pročitaj više

oftamolog ili oftalmolog

Kako se piše oftamolog ili oftalmolog Piše se oftalmolog. Oftalm-, oftalmo- (grč. ophthalmos oko) kao prvi deo reči označava ono ...
Pročitaj više

oftalmologija ili oftamologija

Kako se piše oftalmologija ili oftamologija Piše se oftalmologija. Od grčkog oftalmos što znači oko, očni i logia nauka. Ako niste znali Oftalmologija je grana medicine koja se ...
Pročitaj više

uoči ili u oči

Kako se piše uoči ili u oči? Piše se i jedno i drugo. Uoči je predlog (s genitivom) nastao slaganjem ...
Pročitaj više

levoruk ili levak

Kako se piše levoruk ili levak? Levoruk ili levak, kako se piše? Piše se i jedno i drugo. Primeri rečenica: ...
Pročitaj više

Osvetlati ili osvetliti

Kako se piše Osvetlati ili osvetliti? Piše se i jedno i drugo. Osvetliti znači zasuti svetlošću, izložiti svetlosti, obasjati i ...
Pročitaj više

trebaš ili trebalo bi

Kako se piše trebaš ili trebalo bi Glagol trebati je bezličan ukoliko se upotrebljava u složenom predikatu. Trebalo bi da ...
Pročitaj više

Radioaktivnost ili radio aktivnost

Kako se piše radioaktivnost ili radio aktivnost? Piše se radioaktivnost. Radioaktivnost je spontani proces u kojem se atomsko jezgro, emitujući jednu ili ...
Pročitaj više

Oženiti se ženom ili oženiti ženu

Kako se piše oženiti se ženom ili oženiti ženu? Piše se oženiti se ženom. Primeri rečenica: Najbolje je oženiti se ...
Pročitaj više

Uoči ili u oči, kako se piše?

Kako se piše uoči ili u oči, kako se piše? Piše se i jedno i drugo. Uoči je predlog (s ...
Pročitaj više

Streptomicin ili strepomicin

Kako se piše Streptomicin ili strepomicin? Piše se streptomicin. Streptomicin je prvi antibiotik iz grupe aminoglikozida koji je otkriven, i ...
Pročitaj više

adresirati ili adresovati

Kako se piše adresirati ili adresovati? Nećete pogrešiti ni u jednom slučaju. Možete koristiti oba oblika bez straha da grešite ...
Pročitaj više

sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom Pravilno i jedino ispravno se piše sa mnom. Predloške veze sa ličnim zamenicama ...
Pročitaj više

Iskorištavanje ili Iskorišćavanje

Kako se piše Iskorištavanje ili Iskorišćavanje Pravilno se piše i jedno i drugo! Primeri rečenica: Ti mene iskorišćavaš godinam. Da ...
Pročitaj više