Kako se piše

Kako se pravilno piše, kako se pravilno kaže, šta znači i šta su? Veliki besplatni rečnik nepoznatih reči. Kako se piše:

julijanski kalendar ili Julijanski kalendar

Kako se piše julijanski kalendar ili Julijanski kalendar? Ispravno je julijanski kalendar. Oblik julijanski je prisvojni pridev. Prisvojni pridevi koji se ...

jun ili juni

Kako se piše jun ili juni? Ispravno je i jun i juni. Međutim, u svakodnevnoj komunikaciji češće se čuje oblik ...

jul ili juli

Kako se piše jul ili juli? Ispravna su oba oblika. Dakle, i jul i juli. Danas se u svakodnevnoj komunikaciji češće ...

jutros ili danas ujutro

Kako se piše jutros ili danas ujutro? Ispravno je jutros. Ne treba upotrebljavati zajedno dva vremenska priloga danas i ujutro ...

ime pa prezime ili prezime pa ime

Kako se piše ime pa prezime ili prezime pa ime?Kako se piše Jelena Lukić ili Lukić Jelena? U našem jeziku ...

jelci ili jelki

Kako se piše Jelci ili jelki? Ispravan oblik dativa i lokativa jednine imenice jelka glasai: jelci. Dolazi do vršenja sibilarizacije. Međutim, ...

Jovičin ili Jovicin

Kako se piše Jovičin ili Jovicin? Ispravan oblik glasi Jovičin. Naime, kada se imenica završava na –ica, njen prisvojni pridev se ...

Jovanki ili Jovanci

Kako se piše Jovanki ili Jovanci? Ispravan oblik glasi Jovanki. Naime, do odstupanja u vršenju sibilarizacije dolazi kada su u pitanju ...

Je l’ ili jer

Kako se piše je l' ili jer? Ovo je jedna od najčešćih zabluda. Pre svega, treba naglasiti da ova dva ...

jeftin ili jevtin

Kako se piše jeftin ili jevtin? Mogu se koristiti oba oblika. Dakle, i jeftin i jevtin. Međutim, pravopis kao običniji primer ...

jednorog ili Jednorog

Kako se piše jednorog ili Jednorog? Ispravno je jednorog. Nazivi mitoloških bića pišu se malim slovom. Dakle, ovo važi i kada ...

jazavčar ili jazavičar

Kako se piše jazavčar ili jazavičar? Ispravan oblik je jazavičar. Treba napomenuti da su u vokativu ispravni oblici i jazavičaru, kao ...

jašući ili jahajući

Kako se piše jašući ili jahajući? Ispravan oblik glasi jašući. Glagolski prilog sadašnji gradi se od 3. lica množine prezenta i ...

jaruzi ili jarugi

Kako se piše jarci ili jarčevi? Ispravan oblik je jaruzi. Naime, kada je u pitanju imenica jaruga, dolazi do vršenja glasovne ...

jarci ili jarčevi

Kako se piše jarci ili jarčevi? Ispravno je reći i jarci i jarčevi. Neke imenice muškog roda prve vrste mogu imati ...

jedanput ili jedamput

Kako se piše jedanput ili jedamput? Ispravno je samo jedanput! Polazeći od primera zelembać, stambeni, ljudi neretko koriste oblik jedamput. To ...

janičar ili janjičar

Kako se piše janičar ili janjičar? Iako se oblik janjičar ređe upotrebljava, ispravna su oba ova oblika. Primeri: Profesor je govorio ...

jamčiti ili jemčiti

Kako se piše jamčiti ili jemčiti? Pravopis priznaje oba ova oblika. Međutim, oblik jemčiti navodi kao običniji oblik. Sa ovim u ...

jaja ili jajeta

Kako se piše jaja ili jajeta? U ovom slučaju, ispravna su oba oblika. Piše se i jaja i jajeta. Koji oblik ...

ja i ti ili ti i ja

Kako se piše ja i ti ili ti i ja? Ispravan redosled je ti i ja. Lična zamenica za prvo ...

jahačicin ili jahačičin

Kako se piše jahačicin ili jahačičin? Ispravni oblik je jahačicin. Pravilno se piše jahačicin. Pravilo nalaže da se kod imenica ...

ja bih ili ja bi

Kako se piše ja bih ili ja bi? Jedini ispravni oblik, u ovom slučaju, glasi ja bih.
Naime, prvo lice aorista ...

popravci ili poravki

Kako se piše popravci ili poravki? Zajednička imenica ženskog roda u jednini glasi popravka, a u dativu i lokativu njen ...

slastan ili slasan

Kako se piše slastan ili slasan? Opisni pridev određenog vida muškog roda u jednini, koji označava nešto što je ukusno, ...

negoli ili nego li

Kako se piše negoli ili nego li? Veznik negoli piše se sastavljeno sa rečcom li. Ukoliko Vas buni ovo, zapamtite ...

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna? Kada su u pitanju ove dve reči, trebalo bi razmisliti o njihovom značenju, koje ...

Slavičin ili Slavicin

Kako se piše Slavičin ili Slavicin? Prisvojni pridev nastao od vlastitog imena Slavica glasi Slavičin. Ono što bi nas moglo ...

vodka ili votka

Kako se piše vodka ili votka? Pravilno se piše votka!
Iako se često čuje oblik vodka, jedini ispravni oblik glasi votka.

Ovaj ...

vlazi ili vlagi

Kako se piše vlazi ili vlagi? Jedini ispravni oblik glasi vlazi.
U dativu i lokativu imenica na –a dolazi do ...

virtuoz ili vortouz

Kako se piše virtuoz ili vortouz? Jedini ispravni oblik je virtuoz. Dakle pravilno se piše virtuoz.
Primer koji se neretko čuje ...

Visokoobrazovan ili visoko obrazovan

Kako se piše Visokoobrazovan ili visoko obrazovan?
Piše se visokoobrazovan u koliko ne želimo naročito da naglasimo prilog iz prvog ...

u vezi s tim ili u vezi toga

Kako se piše u vezi s tim ili u vezi toga? Pravilno se piše u vezi s tim.
Jedina ispravna konstrukcija ...

godina ipo ili godina i po

Kako se piše godina ipo ili godina i po? Piše se odvojeno, godina i po. Po predstavlja skraćeni oblik nepromenljive ...

nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje? Piše se i jedno i drugo. Ako se upotrebljava kao prilog ili uzvik, ...

sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom? Pravilno se piše se odvojeno, sa mnom. Sa je predlog, a mnom lična ...

zauzvrat ili za uzvrat

Kako se piše zauzvrat ili za uzvrat? Piše se spojeno, zauzvrat. Radi se o predloško-imeničkoj vezi, u kojoj su predlog ...

Monačani ili Moničani

Kako se piše Monačani ili Moničani?      Piše se Monačani. U muškom rodu je Monačanin, dok je u ženskom Monačanka ...

objekat ili objekt

Kako se piše objekat ili objekt? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba upotrebljavaju u ...

zapravo ili za pravo

Kako se piše zapravo ili za pravo? U srpskom jeziku upotrebljava se i jedno i drugo, ali u različitom značenju ...

maći ili maknuti

Kako se piše maći ili maknuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju ...

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Predstavlja prilog koji ima značenje ...

zapeta ili zarez (,)

Kako se piše zapeta ili zarez? Zapeta predstavlja imenicu ženskog roda. Reč je ruskog porekla (rus. zapяtaя). Zarez je imenica ...

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara? Pravilno se piše dva kilometra. U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako ...

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi? Pravilno se piše u knjizi. Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u ...

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo? Pravilno se piše i jedno i drugo. Zanimljivo je da se na teritoriji Republike ...

otkud, odkud ili otkuda

Kako se piše otkud, odkud ili otkuda? Otkud ili otkuda? Pravilno je i jedno i drugo. Ako upotrebite odkud to ...

pomalo ili po malo

Kako se piše pomalo ili po malo? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako ...

usput ili uz put

Kako se piše usput ili uz put? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako ...

inženjer ili inžinjer

Kako se piše inženjer ili inžinjer? Piše se i jedno i drugo. Razlika je u tome da li je osoba ...

dr. ili dr

Kako se piše dr. ili dr? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako želimo ...

fioka ili fijoka

Kako se piše fioka ili fijoka? Ispravno je napisati fioka. Imenica fioka ne sadrži slovo j u svom sastavu, niti ...

sve vreme ili svo vreme ili celo vreme

Kako se piše sve vreme ili svo vreme ili celo vreme? Pravilno se piše sve vreme. Na našem govornom području ...

javite ili javi te

Kako se piše javite ili javi te? Pravilno se piše javite. Ovde imamo primer imperativa glagola javiti za drugo lice ...

javiću ili javi ću

Kako se piše javiću ili javi ću? Pravilno se piše javiću. Kada menjamo oblik futur I glagola javiti kroz lica ...

ukoliko ili u koliko

Kako se piše ukoliko ili u koliko? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...

nedostaci ili nedostatci

Kako se piše nedostaci ili nedostatci? Pravilno se piše nedostaci. Kada menjamo reč nedostatak po padežima, u jednini i množini, ...

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja? Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju ...

sumnjam ili sumljam

Kako se piše sumnjam ili sumljam? Pravilno se piše sumnjam. Sumnjam potiče od imenice sumnja i od glagola sumnjati. Nažalost, ...

ne sumnjam ili nesumnjam

Kako se piše ne sumnjam ili nesumnjam? Pravilno se piše ne sumnjam. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...

podceniti ili potceniti

Kako se piše podceniti ili potceniti? Pravilno se piše potceniti. U gramatici i pravopisu srpskog jezika, imamo promenu tj. slaganje ...

predčas ili prečas ili pretčas

Kako se piše predčas ili prečas ili pretčas? Jedino se ispravno piše pretčas. Ovde imamo slučaj jednačenja suglasnika po zvučnosti ...

trenuci ili trenutci

Kako se piše trenuci ili trenutci? Pravilno se piše trenuci. Skračeni oblik reči trenutak je reč tren i ona se ...

nimalo ili ni malo

Kako se piše nimalo ili ni malo? Gramatički su ispravna oba oblika, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako želimo ...

nepravilnost ili ne pravilnost

Kako se piše nepravilnost ili ne pravilnost? Pravilno se piše nepravilnost. Odrična rečca ne se uz pridev piše sastavljeno. Nema ...

poslepodne ili posle podne

Kako se piše poslepodne ili posle podne? Gramatički je ispravno napisati i jedno i drugo. Ako želimo da koristimo prilošku ...

ionako ili i onako

Kako se piše ionako ili i onako? Ova oblika su gramatički ispravna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo ...

nemoj ili ne moj

Kako se piše nemoj ili ne moj? Pravilno je napisati nemoj. Kada koristimo jedan od izraza ''neću, nemam, nisam ili ...

sa nikim ili ni sa kim

Kako se piše sa nikim ili ni sa kim? Pravilno je napisati ni sa kim. Ako želimo da napišemo da ...

dijete ili djete

Kako se piše dijete ili djete? Pravilno se piše dijete. Zajednička imenica dijete se u ijekavskom izgovoru srpskog jezika piše ...

dabogda ili da bog da

Kako se piše dabogda ili da bog da? Pravilno se piše dabogda. Ova reč predstavlja prilog, u srpskom jeziku ga ...

neću ili ne ću

Kako se piše neću ili ne ću? Prema pravilima gramatike srpskog jezika, ispravno se piše neću. Kada gradimo odrični oblik ...

najjeftiniji ili naj jeftiniji

Kako se piše najjeftiniji ili naj jeftiniji? Pravilno se piše najjeftiniji. Kada želimo da napišemo pojačanu verziju prideva jeftin, koristićemo ...

akta ili akti ili aktovi

Kako se piše akta ili akti ili aktovi? Pravilno se pišu sva tri oblika. Piše se i akta i akti ...

aksiom ili aksioma

Kako se piše aksiom ili aksioma? Pravilno se piše i jedno i drugo. Upotrebljavaju se obe imenice podjednako ...

akobogda ili ako bog da

Kako se piše akobogda ili ako bog da? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Kada označavamo kamo ili ...

akcenat ili akcent

Kako se piše akcenat ili akcent? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Preporučujemo da koristite imenicu akcenat umesto ...

a kapela ili akapela

Kako se piše a kapela ili akapela? Pravilno se piše a kapela. Nastala je od italnijanske reči a cappella - u ...

a cappella ili acappella

Kako se piše a cappella ili acappella? A cappella - akapela - pevanje, predstgavlja pevanje bez instrumentalne pratnje. Može pevati ...

akademija ili akademia

Kako se piše akademija ili akademia? Pravilno se piše akademija. Po pravilima suglasnik j se dodaje između samoglasnika:

ajde ili hajde

Kako se piše ajde ili hajde? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Uvek je bolje preferirati oblike sa ...

AGNAT

Šta je AGNAT? Šta znači AGNAT?AGNAT, potiče od latinske reči agnatus, znači rođak sa očeve strane, srodnik po krvi ...

Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat? Pravilno se piše  Ahilova peta. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od ...

agrumi ili agrum

Kako se piše agnostik ili gnostik? Pravilno se piše agrumi. Agrumi su mediteransko voće kiselog ukusa. Tako da ova imenica ...

agrokombinat ili agro-kombinat

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat? Pravilno se piše agrokombinat. Agro što znači poljoprivreda-ni. Prefiks agro piše se spojeno. Primer ...

ateista ili agnostik

Kako se piše ateista ili agnostik? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje. Pogledajte značenje ...

agnostik ili gnostik

Kako se piše agnostik ili gnostik? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje. Agnostik od ...

afekat ili afekt

Kako se piše afekat ili afekt? Pravilo se piše i jedno i drugo. Nećete pogrešiti ako napišete afekat ili afekt ...

adventista ili adventist

Kako se piše adventista ili adventist? Pravilno se piše adventista. Primeri reči adventistkinja u rečenicama: Ja nisam adventista! Ja sam ...

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja? Pravilno se piše adventistkinja. Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje ...

adsorpcija ili apsorpcija

Kako se piše adsorpcija ili apsorpcija? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju svoje mesto u hemiji ...

apsorpcija ili absorpcija

Kako se piše apsorpcija ili absorpcija? Pravilno se piše apsorpcija. Značenje reči apsorpcija. Primeri u rečenicama za reč apsorpcija: Danas ...

adresat ili adresant

Kako se piše adresat ili adresant? Pravilno se piše i jedno i drugo. Osoba koja prima pošilljku ili kojoj upućujete ...

a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori? Pravilno se piše i jedno i drugo. Značenje reči aposteriori: A posteriori ...

trinesti ili trinaesti

Kako se piše trinesti ili trinaesti? Kako se kaže trinesti ili trinaesti? Pravilno se piše trinaesti, trinaest. Pravilno se kaže ...

jedanest ili jedanaest

Kako se piše jedanest ili jedanaest? Kako se kaže jedanest ili jedanaest? Pravilno se piše jedanaest, jedanaesti, jedanaesta. Pravilno se ...

dvanest ili dvanaest

Kako se piše dvanest ili dvanaest? Kako se kaže dvanest ili dvanaest? Pravilno se piše dvanaest. Pravilno se kaže dvanaest ...

cetrnaest ili cetrnest

Kako se piše cetrnaest ili cetrnest? Kako se kaže cetrnaest ili cetrnest? Pravilno se piše cetrnaest. ...

petnest ili petnaest

Kako se piše petnest ili petnaest? Kako se kaže petnest ili petnaest? Pravilno se piše petnaest. ...

sesnest ili sesnaest

Kako se piše sesnest ili sesnaest? Kako se kaže sesnest ili sesnaest? Pravilno se piše sesnaest. ...

sedamnest ili sedamnaest

Kako se piše sedamnest ili sedamnaest? Kako se kaže sedamnest ili sedamnaest? Pravilno se piše sedamnaest. ...

osamnest ili osamnaest

Kako se piše osamnest ili osamnaest? Kako se kaže osamnest ili osamnaest? Pravilno se piše osamnaest ...

devetnest ili devetnaest

Kako se piše devetnest,devetnaest? Kako se kaže devetnest,devetnaest? Pravilno se piše devetnaest ...

dvaest ili dvadeset

Kako se piše dvaest ili dvadeset ? Kako se kaže dvaest ili dvadeset ? Pravilno se piše dvadeset ...

01. maj ili 1. maj

Kako se piše maj ili 1. maji? Kako se kaže prvi maj ili 1. maj? Pravilno je i jedno i ...

abdomenalan ili abdominalan

Kako se piše abdomenalan ili abdominalan? Kako se kaže abdomenalan ili abdominalan? Pravilno se piše abdominalan. Nastaje od latinske reči abdominalis ...

a priori ili apriori

Kako se piše a priori ili apriori? Kako se kaže a priori ili apriori? Pravilno se piše se i jedno i ...

astmatičar ili asmaticar

Kako se piše astmatičar ili asmaticar? Kako se kaže astmatičar ili asmaticar? Pravilno se piše astmatičar. Astma je hronična bolest ...

a kamoli ili a kamo li

Kako se piše a kamoli ili a kamo li ili akamoli? Pravilno se piše se a kamoli. Primeri rečenica: Ne volim ...

aluminijum ili aluminium

Kako se piše aluminijum ili aluminium? Pravilo se piše aluminijum.Primeri reči aluminijum u rečenicama: Cene aluminijuma u Srbiji su ...

orman ili ormar

Kako se piše orman ili ormar? Pravilo je upotrebiti bilo koju reč. Ako napišete orman ili ormar niste pogrešili. Reč ...

netreba ili ne treba

Kako se piše netreba ili ne treba? Pravilno je napisati ne treba. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...

idalje ili i dalje

Kako se piše idalje ili i dalje? Pravilno je napisati i dalje. U rečnicima srpskog pravopisa i gramatike, postoje pravila ...

malopre ili malo pre

Kako se piše malopre ili malo pre? Oba izraza su pravilna, u zavisnosti od funkcije i namene u rečenici. Ako ...

nerad ili ne rad

Kako se piše nerad ili ne rad? Pravilno se piše nerad. Ovde imamo imenicu nerad, a ne odrični glagolski oblik, ...

neradi ili ne radi

Kako se piše neradi ili ne radi? Pravilno se piše ne radi. Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, ...

maica ili majica

Kako se piše maica ili majica? Jedino ispravno napisati je majica. Reč maica nema apsolutno nikakvo značenje u srpskom jeziku, ...

napamet ili na pamet

Kako se piše napamet ili na pamet? I jedno i drugo je pravilno, u zavisnosti od funkcije reči u rečenici ...

poljubci ili poljupci

Kako se piše poljubci ili poljupci? Pravilno se piše poljupci. Ovde se primenjuje pravilo pravopisa srpskog jezika koje glasi jednačenje ...

itekako ili i te kako

Kako se piše itekako ili i te kako? Pravilno se piše i te kako. Ovaj izraz je česta jezička nedoumica, ...

izvinuti se ili izviniti se

Kako se piše izvinuti se ili izviniti se? Oba izraza imaju svoje značenje i pravilna su, pitanje je šta mi ...

odkad ili otkad

Kako se piše odkad ili otkad? Pravilno se piše otkad. Ovde se primenjuje pravilo pravopisa srpskog jezika koje glasi jednačenje ...

novogodišnji ili Novogodišnji

Kako se piše novogodišnji ili Novogodišnji? Pravilno se piše novogodišnji. Kada nam se neka reč završava na -šnji, -ški, -čki, ...

nova godina ili Nova godina

Kako se piše nova godina ili Nova godina? Ispravno je napisati i jedno i drugo, u zavisnosti od naše namere, ...

vi bi ili vi biste

Kako se piše vi bi ili vi biste? Pravilno se piše vi biste. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, moramo ...

dosad ili do sad

Kako se piše dosad ili do sad? Pravilno se piše i jedno i drugo. Priloška odredba za vreme dosad znači ...

unapred ili u napred

Kako se piše unapred ili u napred? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...

ubuduće ili u buduće

Kako se piše ubuduće ili u buduće? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici. Ukoliko želimo da ...

dobićete ili ćete dobiti

Kako se piše dobićete ili ćete dobiti? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od ostalih reči u rečenici. Kada u ...

s obzirom da ili obzirom da

Kako se piše s obzirom na ili obzirom na? Pravilno se piše s obzirom (na to) da. Ovaj izraz je ...

neverujem ili ne verujem

Kako se piše neverujem ili ne verujem? Pravilno se piše ne verujem. Da bismo sagradili odrični oblik glagola verovati, ali i ...

nemoram ili ne moram

Kako se piše nemoram ili ne moram? Pravilno se piše ne moram. Da bismo sagradili odrični oblik glagola morati, ali ...

prethodni ili predhodni

Kako se piše prethodni ili predhodni? Ispravno se piše prethodni. Ovde imamo primer jednačenja suglasnika po zvučnosti u srpskom jeziku ...

mi bi ili mi bismo

Kako se piše mi bi ili mi bismo? Pravilno se piše mi bismo. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, moramo ...

ja bih ili ja bi

Kako se piše ja bih ili ja bi? Pravilno se piše ja bih. U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, ...

astma ili asma

Kako se piše astma ili asma? Pravilno se piše astma. Astma je grčka reč koja znači dahtanje, tačnije kratko disanje.
Veruje ...

najzagađeniji ili naj zagađeniji

Kako se piše najzagađeniji ili naj zagađeniji? Pravilno se piše  najzagađeniji. To je superlativ i uvek se piše spojeno. Pravilo ...

astečki ili asteški

Kako se piše astečki ili asteški? Pravilno se piše se astečki. Astek (ne Actek); množina Asteci (ne Acteki); astečki (ne asteški) ...

iz aspekta ili sa aspekta

Kako se piše iz aspekta ili sa aspekta? Po Ivanu Klajnu pravilno se piše i jedno i drugo ali je ...

naćiću ili naći ću

Kako se piše naćiću ili naći ću? Pravilno je napisati naći ću. Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ...

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako? Ova oblika su gramatički ispravna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo ...

svejedno ili sve jedno

Kako se piše svejedno ili sve jedno? Pravilno se piše svejedno. Prilog svejedno koristimo kada izjednačavamo dve stvari. Na primer: ...

nesme ili ne sme

Kako se piše nesme ili ne sme? Pravilno je napisati ne sme. Odrični oblici glagola grade se uz pomoć odrične ...

nepravilno ili ne pravilno

Kako se piše nepravilno ili ne pravilno? Ispravno je napisati nepravilno. Odrična rečca ne često pravi problem onima koji su ...

ustvari ili u stvari

Kako se piše ustvari ili u stvari? Pravilno je napisati u stvari. Ovaj izraz predstavlja čestu jezičku nedoumicu. Složićete se ...

ićićemo ili ići ćemo

Kako se piše ićićemo ili ići ćemo? Pravilno se piše ići ćemo. Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ...

jel’ ili je l’

Kako se piše jel' ili je l'? Pravilno se piše je l'. U srpskom jeziku, li predstavlja upitnu rečcu koja ...

nemože ili ne može

Kako se piše nemože ili ne može? Jedino ispravno je napisati ne može. Pravila srpskog jezika su ovde jasna, odrični ...

ne dam ili nedam

Kako se piše ne dam ili nedam? Ispravno je napisati ne dam. Pravilo srpskog jezika kaže da se odrična rečca ...

koronavirus ili korona virus

Kako se piše koronavirus ili korona virus? Pravilo se piše korona virus. Pravilno napisani primeri u rečenicama:Korona virus je veoma ...

posao ili poso

Kako se piše posao ili poso? Pravilo je reći posao. Dakle pravilo se piše posao. Primeri u rečenici: Idem na ...

dobro došli ili dobrodošli

Kako se piše dobro došli ili dobrodošli? Oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici. Kada želimo nešto ...

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike? Prema pravilima srpskog jezika, ispravno je napisati otprilike. Reč otprilike sastavljena je iz dve ...

da li ili dali

Kako se piše da li ili dali? Oba oblika imaju svoju primenu u rečenici, u srpskom jeziku. Ako želimo da ...

nemogu ili ne mogu

Kako se piše nemogu ili ne mogu? Jedino ispravno je napisati ne mogu. Kada koristimo odrične oblike glagola, koji sadrže ...

nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan? Prema pravilima srpskog jezika, oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u ...

nažalost ili na žalost

Kako se piše nažalost ili na žalost? Oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici. Ako želimo da ...

podsetiti ili potsetiti

Kako se piše podsetiti ili potsetiti? Pravilno se piše podsetiti. Ovo je primer odstupanja od pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti ...

doći ću ili doćiću

Kako se piše doći ću ili doćiću? Pravilno se piše doći ću. Skraćeni oblik glagola htjeti/hoću - ću piše se ...

u pravu ili upravu

Kako se piše u pravu ili upravu? Priloška rečca u se piše odvojeno od reči uz koju stoji, pa se, ...

pretpostaviti ili predpostaviti

Kako se piše pretpostaviti ili predpostaviti? U srpskom jeziku, suglasnike jednačimo po zvučnosti, što znači da će zvučno d ispred ...

ni na šta ili ninašta

Kako se piše ni na šta ili ninašta? Piše se ni na šta. Ni na šta ili na ništa ...

ni neću ili i neću


Kako se piše ni neću ili i neću? Pravilno se piše se i neću ...

nebih ili ne bih

Kako se piše nebih ili ne bih? Ispravno se piše ne bih. Odrična rečca ne se prema pravopisnim pravilima srpskog ...

uredu ili u redu

Kako se piše uredu ili u redu? Pravilno se piše u redu. Priloška odredba za mesto u se uvek piše ...

evo me ili evo sam

Kako se piše evo me ili evo sam? Pravilno je napisati evo me. Zanimljivo: Beograđani najčešće greše kada na pitanje ...

Aboridžini ili Aboridžani

Pravilo se piše Aboridžini. Aborigini su starosedeoci, urođenici. Engleski - Aborigines . Piše se velikim slovom ako želimo da ga ...

sveti Sava ili Sveti Sava

Kako se piše sveti Sava ili Sveti Sava? Pravilno se piše Sveti Sava. Upamtite sveti, blaženi i hazreti pišu se velikim slovom uz ...

a propo ili apropo

Kako se piše a propo ili apropo? Pravilno se  piše apropo. Reč apropo je francuskog porekla. Njeno značenje je: povodom ...

neznam ili ne znam

Kako se piše neznam ili ne znam? Pravilno se uvek piše ne znam.Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku:  ...

zaboga ili za boga

Kako se piše zaboga ili za boga? Pravilno se piše i jedno i drugo. U uzvičnoj rečenici se pravilno piše ...

na primer ili naprimer

Kako se piše naprimer ili na primer? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na primer. Odvojeno se pišu predloške veze ...

reći ću ili rećiću

Kako se piše reći ću ili rećiću? Pravilno se piše reći ću. Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, ...

U Užicu ili u Užicama

Kako se piše u Užicu ili u Užicama? Pravilno se piše u Užicu. Primeri u rečenicama: Moji prijatelji žive u ...

neretko ili ne retko

Kako se piše neretko ili ne retko? Piše se i jedno i drugo. Prilog neretko, koji znači svakodnevno, relativno često, ...

hidrantni ili hidratantni

Kako se piše hidrantni ili hidratantni Piše se hidrantni. Naravno ako mislite na hidriranje kože ili slično. Hidrant je elektro-motorna ...

oftamolog ili oftalmolog

Kako se piše oftamolog ili oftalmolog Piše se oftalmolog. Oftalm-, oftalmo- (grč. ophthalmos oko) kao prvi deo reči označava ono ...

oftalmologija ili oftamologija

Kako se piše oftalmologija ili oftamologija Piše se oftalmologija. Od grčkog oftalmos što znači oko, očni i logia nauka. Ako niste znali Oftalmologija je grana medicine koja se ...

uoči ili u oči

Kako se piše uoči ili u oči? Piše se i jedno i drugo. Uoči je predlog (s genitivom) nastao slaganjem ...

levoruk ili levak

Kako se piše levoruk ili levak? Levoruk ili levak, kako se piše? Piše se i jedno i drugo. Primeri rečenica: ...

Osvetlati ili osvetliti

Kako se piše Osvetlati ili osvetliti? Piše se i jedno i drugo. Osvetliti znači zasuti svetlošću, izložiti svetlosti, obasjati i ...

trebaš ili trebalo bi

Kako se piše trebaš ili trebalo bi Glagol trebati je bezličan ukoliko se upotrebljava u složenom predikatu. Trebalo bi da ...

Radioaktivnost ili radio aktivnost

Kako se piše radioaktivnost ili radio aktivnost? Piše se radioaktivnost. Radioaktivnost je spontani proces u kojem se atomsko jezgro, emitujući jednu ili ...

Oženiti se ženom ili oženiti ženu

Kako se piše oženiti se ženom ili oženiti ženu? Piše se oženiti se ženom. Primeri rečenica: Najbolje je oženiti se ...

Uoči ili u oči, kako se piše?

Kako se piše uoči ili u oči, kako se piše? Piše se i jedno i drugo. Uoči je predlog (s ...

Streptomicin ili strepomicin

Kako se piše Streptomicin ili strepomicin? Piše se streptomicin. Streptomicin je prvi antibiotik iz grupe aminoglikozida koji je otkriven, i ...

adresirati ili adresovati

Kako se piše adresirati ili adresovati? Nećete pogrešiti ni u jednom slučaju. Možete koristiti oba oblika bez straha da grešite ...

sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom Pravilno i jedino ispravno se piše sa mnom. Predloške veze sa ličnim zamenicama ...

Iskorištavanje ili Iskorišćavanje

Kako se piše Iskorištavanje ili Iskorišćavanje Pravilno se piše i jedno i drugo! Primeri rečenica: Ti mene iskorišćavaš godinam. Da ...