Kako se piše

Kako se pravilno piše, kako se pravilno kaže, šta znači i šta su? Veliki besplatni rečnik nepoznatih reči. Kako se piše:

potpritisak ili podpritisak

Kako se piše potpritisak ili podpritisak? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpritisak. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpredsednik ili podpredsednik

Kako se piše potpredsednik ili podpredsednik? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpredsenik. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpitanje ili podpitanje

Kako se piše potpitanje ili podpitanje? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpitanje. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpisati ili podpisati

Kako se piše potpisati ili podpisati? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpisati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potemkinova sela ili Potemkinova sela

Kako se piše Potemkinova sela ili potemkinova sela? Prema srpskom pravopisu pravilno je Potemkinova sela. Ovaj frazem se koristi u ...

potčiniti ili podčiniti

Kako se piše potčiniti ili podčiniti? Prema srpskom pravopisu pravilno je potčiniti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potceniti ili podceniti

Kako se piše potceniti ili potceniti? Prema srpskom pravopisu pravilno je potceniti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pošto-poto ili pošto poto

Kako se piše pošto-poto ili pošto poto? Prema srpskom pravopisu pravilno je pošto-poto. Značenje ovog udvojenog priloga jeste bezuslovno, obavezno ...

postpejd ili post pejd

Kako se piše postpejd ili post pejd? Prema srpskom pravopisu pravilno je postpejd. Reč je engleskog porekla (postpaid). Značenje reči ...

postan ili posan

Kako se piše postan ili posan? Prema srpskom pravopisu pravilno je postan. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

posred ili po sred

Kako se piše posred ili po sred? Prema srpskom pravopisu pravilno je posred. Posred predstavlja predlog koji se upotrebljava sa ...

posna ili postna

Kako se piše posna ili postna? Prema srpskom pravopisu pravilno je posna. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

poslepodne ili posle podne

Kako se piše poslepodne ili posle podne? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Ukoliko se poslepodne upotrebljava ...

poslan ili poslat

Kako se piše poslan ili poslat? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glagol glasi poslati. Od ovog ...

posetilac ili posetioc

Kako se piše posetilac ili posetioc? Prema srpskom pravopisu pravilno je posetilac. Glagol ove imenice glasi posetiti. Na glagolsku osnovu ...

porudžbina ili poručbina

Kako se piše porudžbina ili poručbina? Prema srpskom pravopisu pravilno je porudžbina. Glagol glasi poručiti. U imenici porudžbina izvršeno je ...

portre ili portret

Kako se piše portre ili portret? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali se češće upotrebljava imenica ...

portparol ili potparol

Kako se piše portparol ili potparol? Prema srpskom pravopisu pravilno je portparol Reč je francuskog porekla (porte-parole). Značenje reči portparol ...

porcelan ili porculan

Kako se piše porcelan ili porculan? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Pravilniji je oblik porcelan, jer ...

porastao ili porasao

Kako se piše porastao ili porasao? Prema srpskom pravopisu pravilno je porastao. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

porasla ili porastla

Kako se piše porasla ili porastla? Prema srpskom pravopisu pravilno je porasla. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

popravci ili popravki

Kako se piše popravci ili popravki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati popravci, dok u ...

popola ili po pola

Kako se piše popola ili po pola? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Prilog popola piše se ...

popodne ili po podne

Kako se piše popodne ili po podne? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Ukoliko se popodne upotrebljava ...

popij ili popi

Kako se piše popij ili popi? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati popij. Popij predstavlja imperativ glagola popiti. Ukoliko se ...

ponosi se mnome ili ponosi se sa mnom

Kako se piše ponosi se mnome ili ponosi se sa mnom? Prema srpskom pravopisu pravilno je ponosi se mnome. Kada ...

ponešto ili po nešto

Kako se piše ponešto ili po nešto? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Ponešto kada označava neodređenost, ...

poneko ili po neko

Kako se piše poneko ili po neko? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Poneko kada označava neodređenost, ...

poneki ili po neki

Kako se piše poneki ili po neki? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Poneki kada označava neodređenost, ...

ponekad ili po nekad

Kako se piše ponekad ili po nekad? Prema srpskom pravopisu pravilno je ponekad. Ponekad predstavlja prilog. Značenje ovog priloga jeste ...

ponegde ili po negde

Kako se piše ponegde ili po negde? Prema srpskom pravopisu pravilno je ponegde. Ponegde predstavlja prilog. Značenje ovog priloga jeste ...

ponaosob ili po na osob

Kako se piše ponaosob ili po na osob? Prema srpskom pravopisu pravilno je ponaosob. Ponaosob predstavlja prilog. Značenje ovog priloga ...

pomozbog ili pomoz’ bog

Kako se piše pomozbog ili pomoz bog? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Prema Klajnovoj knjizi „Rečnik ...

po mogućnosti ili po mogućstvu

Kako se piše po mogućnosti ili po mogućstvu? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba izraza se ...

pomogni ili pomozi

Kako se piše pomogni ili pomozi? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Glagol glasi u infinitivu pomoći ...

pomoću ili s pomoću

Kako se piše pomoću ili s pomoću? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Pomoću ili arhaično s ...

pomfrit ili ponfrit

Kako se piše pomfrit ili ponfrit? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše pomfrit. Reč je francuskog porekla (pommes frites). Značenje ...

pomalo ili po malo

Kako se piše pomalo ili po malo? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Prilog pomalo piše se ...

poljupci ili poljubci

Kako se piše poljupci ili poljubci? Prema srpskom pravopisu pravilno je poljupci. Jednina ove imenice glasi poljubac, tako da je ...

polubrat ili polu brat

Kako se piše polubrat ili polu brat? Prema srpskom pravopisu pravilno je polubrat. Prefiks polu- koji znači napola piše se ...

pokrij ili pokri

Kako se piše pokrij ili pokri? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati pokrij. Pokrij predstavlja imperativ glagola pokriti. Ukoliko se ...

pokolenje ili pokoljenje

Kako se piše pokolenje ili pokoljenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je pokolenje Pokolenje je imenica izvedena od imenice koleno. Pokolenje ...

pokoji ili po koji

Kako se piše pokoji ili po koji? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Pokoji kada označava neodređenost, ...

pojeftiniti ili pojevtiniti

Kako se piše pojeftiniti ili pojevtiniti? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Glagol pojeftiniti se češće upotrebljava ...

pogotovo ili pogotovu

Kako se piše pogotovo ili pogotovu? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

podšišati ili potšišati

Kako se piše podšišati ili potšišati? Prema srpskom pravopisu pravilno je podšišati. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podsvest ili potsvest

Kako se piše podsvest ili potsvest? Prema srpskom pravopisu pravilno je podsvest. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podsticaj ili potsticaj

Kako se piše podsticaj ili potsticaj? Prema srpskom pravopisu pravilno je podsticaj. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podstanar ili potstanar

Kako se piše podstanar ili potstanar? Prema srpskom pravopisu pravilno je podstanar. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podsmeh ili potsmeh

Kako se piše podsmeh ili potsmeh? Prema srpskom pravopisu pravilno je podsmeh. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podsetiti ili potsetiti

Kako se piše podsetiti ili potsetiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je podsetiti. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

podršci ili podrški

Kako se piše podršci ili podrški? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati podršci, dok u ...

podnosilac ili podnosioc

Kako se piše podnosilac ili podnosioc? Prema srpskom pravopisu pravilno je podnosilac. Glagol ove imenice glasi podnositi. Na glagolsku osnovu ...

podići ili podignuti

Kako se piše podići ili podignuti? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba glagola se ravnopravno upotrebljavaju ...

podelak ili podeljak

Kako se piše podelak ili podeljak Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali se češće upotrebljava imenica ...

podaci ili podatci

Kako se piše podaci ili podatci? Prema srpskom pravopisu pravilno je podaci. Imenica podatak kada se menja po padežima gubi ...

počeci ili početci

Kako se piše počeci ili početci? Prema srpskom pravopisu pravilno je počeci. Imenica početak kada se menja po padežima gubi ...

plusevi ili plusovi

Kako se piše plusevi ili plusovi? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju ...

plići ili plitkiji

Kako se piše plići ili plitkiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je plići. Pridev glasi plitak, komparativ glasi plići, a superlativ ...

planetarij ili planetarijum

Kako se piše planetarij ili planetarijum? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava reč planetarijum ...

plačući ili plakajući

Kako se piše plačući ili plakajući? Prema srpskom pravopisu pravilno je plačući. Glagol u infinitivu prezenta glasi plakati. Glagolski prilog ...

pišući ili pisajući

Kako se piše pišući ili pisajući? Prema srpskom pravopisu pravilno je pišući. Glagol u infinitivu prezenta glasi pisati. Glagolski prilog ...

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pištaljci, dok u ...

pion ili pijun

Kako se piše pion ili pijun? Prema srpskom pravopisu pravilno je pion. Reč je francuskog porekla (pion). Značenje reči pion ...

pijanistkinja ili pijaniskinja

Kako se piše pijanistkinja ili pijaniskinja? Pravilno se piše pijanistkinja. Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila ...

pijanci ili pijanki

Kako se piše pijanci ili pijanki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pijanci, dok u ...

pijac ili pijaca

Kako se piše pijac ili pijaca? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe imenice se ravnopravno upotrebljavaju ...

pij ili pi

Kako se piše pij ili pi? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati pij. Pij predstavlja imperativ glagola piti. Ukoliko se ...

pihtije ili piktije

Kako se piše pihtije ili piktije? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Reč je turskog porekla (pıhtı) ...

pidžama ili pižama

Kako se piše pidžama ili pižama? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Obe imenice se ravnopravno upotrebljavaju ...

pfenig ili fening

Kako se piše pfenig ili fenig? Prema srpskom pravopisu pravilno je pfenig. Reč je nemačkog porekla (Pfennig). Množina ove imenice ...

pevačicin ili pevačičin

Kako se piše pevačicin ili pevačičin? Prema srpskom pravopisu pravilno je pevačicin. Imenica ovog prideva glasi pevačica. Kada se imenice ...

pet-šest ili pet šest

Kako se piše pet-šest ili pet šest? Prema srpskom pravopisu pravilno je pet-šest. Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji ...

petrolejci ili petrolejki

Kako se piše petrolejci ili petrolejki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati petrolejci, dok u ...

petorica mladića ili petoro mladića

Kako se piše petorica mladića ili petoro mladića? Prema srpskom pravopisu pravilno je petorica mladića Brojne imenice za muški rod ...

pet kilometara ili pet kilometra

Kako se piše pet kilometara ili pet kilometra? Prema srpskom pravopisu pravilno je pet kilometara. Jedan kilometar, dva kilometra, tri ...

peteljci ili peteljki

Kako se piše peteljci ili peteljki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati peteljci, dok u ...

pešice ili peške

Kako se piše pešice ili peške? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju ...

perpetuum mobile ili perpetum mobile

Kako se piše perpetuum mobile ili perpetum mobile? Prema srpskom pravopisu pravilno je perpetuum mobile. Reč je latinskog porekla (perpetuum ...

perfekat ili perfekt

Kako se piše perfekat ili perfekt? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba upotrebljavaju u ...

peli ili penjali

Kako se piše peli ili penjali? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Peli i penjali predstavljaju radne ...

pejzaž ili pejsaž

Kako se piše pejzaž ili pejsaž? Prema srpskom pravopisu pravilno je pejzaž. Reč je francuskog porekla (paysage). Značenje ovoe reči ...

pejorativan ili pežorativan

Kako se piše pejorativan ili pežorativan? Prema srpskom pravopisu pravilno je pejorativan. Pridev je latinskog porekla (peiorativus). Značenje ovog prideva ...

pedeset ili petdeset

Kako se piše pedeset ili petdeset? Prema srpskom pravopisu pravilno je pedeset. U ovoj reči izvršene su dve glasovne promene: ...

peći ću ili pećiću

Kako se piše peći ću ili pećiću? Prema srpskom pravopisu pravilno je peći ću. Kad god se glagol završava na ...

pečurci ili pečurki

Kako se piše pečurci ili pečurki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pečurci, dok u ...

pauci ili paukovi

Kako se piše pauci ili paukovi? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Imenica pauk ima dvojnu množinu ...

pastrmci ili pastrmki

Kako se piše pastrmci ili pastrmki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pastrmci, dok u ...

pariski ili pariški

Kako se piše pariski ili pariški? Prema srpskom pravopisu pravilno je pariski. Vlastita imenica od koga je izveden ovaj pridev ...

pandorina kutija ili Pandorina kutija

Kako se piše Pandorina kutija ili pandorina kutija? Prema srpskom pravopisu pravilno je Pandorina kutija. U grčkoj mitologiji Pandorina kutija ...

pančićeva omorika ili Pančićeva omorika

Kako se piše Pančićeva omorika ili pančićeva omorika? Prema srpskom pravopisu pravilno je Pančićeva omorika. Prisvojni pridev koji potiče od ...

paljenje ili palenje

Kako se piše paljenje ili palenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je paljenje. Glagol od koje je nastala ova imenica glasi ...

pakostan ili pakosan

Kako se piše pakostan ili pakosan?Kako se piše pakostan ili pakosan? Prema srpskom pravopisu pravilno je pakostan. Značenje ove ...

pakosna ili pakostna

Kako se piše pakosna ili pakostna? Prema srpskom pravopisu pravilno je pakosna. Značenje ove reči jeste zla. Slovo t se ...

pačiji ili pačji

Kako se piše pačiji ili pačji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev pačjii ...

oznaci ili oznaki

Kako se piše oznaci ili oznaki? Prema srpskom pravopisu pravilno je oznaci. U dativu i lokativu imenice oznaka izvršena je ...

ovlašćen ili ovlašten

Kako se piše ovlašćen ili ovlašten? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ovlašćen ...

ovde-onde ili ovde onde

Kako se piše ovde-onde ili ovde onde? Prema srpskom pravopisu pravilno je ovde-onde. Kada se nađu dva udvojena priloga oni ...

ovčiji ili ovčji

Kako se piše ovčiji ili ovčji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ovčiji ...

ovamo-onamo ili ovamo onamo

Kako se piše ovamo-onamo ili ovamo onamo? Prema srpskom pravopisu pravilno je ovamo-onamo. Kada se nađu dva udvojena priloga oni ...

otupeti ili otupiti

Kako se piše otupeti ili otupiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Kada želimo da kažemo da ...

otputovati ili odputovati

Kako se piše otputovati ili odputovati? Prema srpskom pravopisu pravilno je otputovati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike? Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otprilike ili od prilike

Kako se piše otprilike ili od prilike? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima ...

otpre ili od pre

Kako se piše otpre ili od pre? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se koristi u ...

otpozadi ili odpozadi

Kako se piše otpozadi ili odpozadi? Prema srpskom pravopisu pravilno je otpozadi. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otploviti ili odploviti

Kako se piše otploviti ili odploviti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otploviti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otplakati ili odplakati

Kako se piše otplakati ili odplakati? Prema srpskom pravopisu pravilno je otplakati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otpij ili otpi

Kako se piše otpij ili otpi? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati otpij. Otpij predstavlja imperativ glagola otpiti. Ukoliko se ...

otpadak ili odpadak

Kako se piše otpadak ili odpadak? Prema srpskom pravopisu pravilno je otpadak. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

o tom potom ili otom-potom

Kako se piše o tom potom ili otom-potom? Prema srpskom pravopisu pravilno je o tom potom. Može se pisati sa ...

o tom pitanju ili po tom pitanju

Kako se piše o tom pitanju ili po tom pitanju? Prema srpskom pravopisu pravilno je o tom pitanju. Pitanja za ...

otkupiti ili odkupiti

Kako se piše otkupiti ili odkupiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkupiti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkud ili odkud

Kako se piše otkud ili odkud? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkud. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkucati ili odkucati

Kako se piše otkucati ili odkucati? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkucati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkriti ili odkriti

Kako se piše otkriti ili odkriti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkriti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkrij ili otkri

Kako se piše otkrij ili otkri? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati otkrij. Otkrij predstavlja imperativ glagola otkriti. Ukoliko se ...

otkopati ili odkopati

Kako se piše otkopati ili odkopati? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkopati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkinuti ili odkinuti

Kako se piše otkinuti ili odkinuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkinuti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkazati ili odkazati

Kako se piše otkazati ili odkazati? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkazati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkad ili odkad

Kako se piše otkad ili odkad? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkad. U ovom prilogu dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otkačiti ili odkačiti

Kako se piše otkačiti ili odkačiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otkačiti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

othraniti ili odhraniti

Kako se piše othraniti ili odhraniti? Prema srpskom pravopisu pravilno je othraniti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

otcepiti ili odcepiti

Kako se piše otcepiti ili odcepiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je otcepiti- U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

oštrokondža ili oštrokonđa

Kako se piše oštrokondža ili oštrokonđa? Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilne. Oštrokondža odnosno oštrokonđa predstavlja pogrdan naziv za ...

osvetljenje ili osvetlenje

Kako se piše osvetljenje ili osvetlenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je osvetljenje. Glagol od koje je nastala ova imenica glasi ...

ostaci ili ostatci

Kako se piše ostaci ili ostatci? Prema srpskom pravopisu pravilno je ostaci. Imenica ostatak kada se menja po padežima gubi ...

osim ili sem

Kako se piše osim ili sem? Prema srpskom pravopisu oba oblika su ispravna. Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom ...

osećaj ili osećanje

Kako se piše osećaj ili osećanje? U srpskom jeziku obe imenice se upotrebljavaju, ali u različitom značenju. Reč osećaj se ...

osam-devet ili osam devet

Kako se piše osam-devet ili osam devet? Prema srpskom pravopisu pravilno je osam-devet. Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji ...

orman ili ormar

Kako se piše orman ili ormar? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Oba oblika ove reči se ...

orijentacija ili orjentacija

Kako se piše orijentacija ili orjentacija? Prema srpskom pravopisu pravilno je orijentacija. Orijentacija je preuzeta reč iz francuskog jezika (orientation), ...

orijent ili Orijent

Kako se piše Orijent ili orijent? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Kada ...

originalan ili orginalan

Kako se piše originalan ili orginalan? Prema srpskom pravopisu pravilno je originalan. Reč je latinskog porekla (originalis). Značenje ovog prideva ...

optimalan ili najoptimalniji

Kako se piše optimalan ili najoptimalniji? Prema srpskom pravopisu pravilno je optimalan. Ovaj pridev je latinskog porekla (optimalis). Značenje ovog ...

opšteobrazovni ili opšte obrazovni

Kako se piše opšteobrazovni ili opšte obrazovni? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše opšteobrazovni. Prefiks opšte- se u složenicama uvek ...

opservatorija ili observatorija

Kako se piše opservatorija ili observatorija? Prema srpskom pravopisu pravilno je opservatorija. Reč je latinskog porekla (observatorium). U reči opservatorija ...

opredeljenje ili opredelenje

Kako se piše opredeljenje ili opredelenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je opredeljenje. Glagol od koje je nastala ova imenica glasi ...

oportun ili oportunistički

Kako se piše oportun ili oportunistički? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Kada ...

opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo

Kako se piše opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo? Prema srpskom pravopisu pravilno je opet Jovo nanovo. Vlastista imena ...

olovci ili olovki

Kako se piše olovci ili olovki? Prema srpskom pravopisu pravilno je olovci. Imenica olovka kada je u dativu i lokativu ...

Olimpijada ili Olimpijske igre

Kako se piše Olimpijada ili Olimpijske igre? Prema srpskom pravopisu oba pojma se pišu, ali imaju različito značenje. Olimpijske igre ...

oktobar ili oktombar

Kako se piše oktobar ili oktombar? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati oktobar. Oktobar je reč latinskog porekla – october ...

okračati ili okraćati

Kako se piše okračati ili okraćati? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Oba glagola se ravnopravno upotrebljavaju ...

ogrubeti ili ogrubiti

Kako se piše ogrubeti ili ogrubiti? Prema srpskom pravopisu oba glagola se pišu, ali u različitim kontekstima. Kada neko postane ...

ogrebati ili ogrepsti

Kako se piše ogrebati ili ogrepsti? Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilna. Primeri u rečenicama: Neće te ona udariti ...

ogoleti ili ogoliti

Kako se piše ogoleti ili ogoliti? Prema srpskom pravopisu i jedan i drugi glagol se koriste, ali u različitim kontekstima ...

oftalmologija ili oftamologija

Kako se piše oftalmologija ili oftamologija? Prema srpskom pravopisu pravilno je oftalmologija. Reč je grčkog porekla gde ophtalmós znači oko, ...

ofsajd ili opsajd

Kako se piše ofsajd ili opsajd? Prema srpskom pravopisu pravilno je ofsajd. Reč je engleskog porekla (offside). Ofsajd predstavlja izraz ...

oficijelan ili oficijalan

Kako se piše oficijelan ili oficijalan? Prema srpskom pravopisu pravilno je oficijelan. Reč je francuskog porekla (officiel). Značenje ove reči ...

odvij ili odvi

Kako se piše odvij ili odvi? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati odvij. Odbij predstavlja imperativ glagola odviti. Ukoliko se ...

odvezen ili odvežen

Kako se piše odvezen ili odvežen? Prema srpskom pravopisu pravilno je odvezen. Glagol glasi odvesti. Pridev se gradi tako što ...

odvajkada ili od vajkada

Kako se piše odvajkada ili od vajkada? Prema srpskom pravopisu pravilno je odvajkada. Oduvek predstavlja prilog koji znači oduvek, od ...

oduvek ili od uvek

Kako se piše oduvek ili od uvek? Prema srpskom pravopisu pravilno je oduvek. Oduvek predstavlja prilog koji znači od pamtiveka, ...

odštampati ili otštampati

Kako se piše odštampati ili otštampati? Prema srpskom pravopisu pravilno je odštampati. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odškrinuti ili otškrinuti

Kako se piše odškrinuti ili otškrinuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je odškrinuti. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odšetati ili otšetati

Kako se piše odšetati ili otšetati? Prema srpskom pravopisu pravilno je odšetati. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odsustvo ili otsustvo

Kako se piše odsustvo ili otsustvo? Prema srpskom pravopisu pravilno je odsustvo. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odstupanje ili otstupanje

Kako se piše odstupanje ili otstupanje? Prema srpskom pravopisu pravilno je odstupanje. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odsto ili posto

Kako se piše odsto ili posto? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Odsto se piše uz broj ...

odskačući ili odskakajući

Kako se piše odskačući ili odskakajući? Prema srpskom pravopisu pravilno je odskačući. Infinitiv ovog glagola glasi odskakati. Glagolski prilog sadašnji ...

odsek ili otsek

Kako se piše odsek ili otsek? Prema srpskom pravopisu pravilno je odsek. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odseći ili otseći

Kako se piše odseći ili otseći? Prema srpskom pravopisu pravilno je odseći. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odsečak ili otsečak

Kako se piše odsečak ili otsečak? Prema srpskom pravopisu pravilno je odsečak. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

odreda ili od reda

Kako se piše odreda ili od reda? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima ...

odrečan ili odričan

Kako se piše odrečan ili odričan? Prema srpskom pravopisu pravilna su oba oblika ove reči. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom ...

odoka ili od oka

Kako se piše odoka ili od oka? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ukoliko ovu reč koristimo ...

odnosno ili to jest

Kako se piše odnosno ili to jest? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. I odnosno i to ...

odnesen ili odnet

Kako se piše odnesen ili odnet? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glagol glasi odneti. Od ovog ...

odnekud ili od nekud

Kako se piše odnekud ili od nekud? Prema srpskom pravopisu pravilno je odnekud. Značenje ovog priloga jeste odnekle, iz pravca ...

odnedavno ili od nedavno

Kako se piše odnedavno ili od nedavno? Prema srpskom pravopisu pravilno je odnedavno. Značenje ovog priloga jeste odskoro. Primeri u ...

odmalena ili od malena

Kako se piše odmalena ili od malena? Prema srpskom pravopisu pravilno je odmalena. Značenje ovog priloga jeste od kada je ...

odmaći ili odmaknuti

Kako se piše odmaći ili odmaknuti?  Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilno napisana. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u ...

odlij ili odli

Kako se piše odlij ili odli? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati odlij. Odlij predstavlja imperativ glagola odliti. Ukoliko se ...

odjednom ili od jednom

Kako se piše odjednom ili od jednom? Prema srpskom pravopisu pravilno je odjednom. Značenje ovog priloga može biti istovremeno ili ...

odiseja ili Odiseja

Kako se piše Odiseja ili odiseja? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima. Ukoliko ...

odgrizen ili odgrižen

Kako se piše odgrizen ili odgrižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je odgrizen. Ovaj pridev je trpni pridev. Glagol glasi odgristi ...

odgoditi ili odložiti

Kako se piše odgoditi ili odložiti? Prema srpskom pravopisu oba glagola su upotrebi u srpskom jeziku, ali u različitim kontekstima ...

odeljenjski ili odeljenski

Kako se piše odeljenjski ili odeljenski? Prema rečniku I.Klajna pravilno je odeljenjski. Imenica glasi odeljenje. Glagol od koje je nastala ...

odeljenje ili odelenje

Kako se piše odeljenje ili odelenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je odeljenje. Glagol od koje je nastala ova imenica glasi ...

odbrambeni ili odbranbeni

Kako se piše odbrambeni ili odbranbeni? Prema srpskom pravopisu pravilno je odbrambeni. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

odbij ili odbi

Kako se piše odbij ili odbi? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati odbij. Odbij predstavlja imperativ glagola odbiti. Ukoliko se ...

odbici ili odbitci

Kako se piše odbici ili odbitci? Prema srpskom pravopisu pravilno je odbici. Imenica odbitak kada se menja po padežima gubi ...

očepiti ili otčepiti

Kako se piše očepiti ili otčepiti? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali se ovi glagoli koriste ...

očekujući ili očekivajući

Kako se piše očekujući ili očekivajući? Prema srpskom  pravopisu piše se očekujući. Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji ...

obožavalac ili obožavaoc

Kako se piše obožavalac ili obožavaoc? Prema srpskom pravopisu pravilno je obožavalac. Glagol ove imenice glasi obožavati. Na glagolsku osnovu ...

objekat ili objekt

Kako se piše objekat ili objekt? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se oba oblika upotrebljavaju ...

obestan ili obesan

Kako se piše obestan ili obesan? Prema srpskom pravopisu pravilno je obestan. Značenje ove reči je bahat. Slovo t se ...

obesna ili obestna

Kako se piše obesna ili obestna? Prema srpskom pravopisu pravilno je obesna. Značenje ove reči jeste bahata. Slovo t se ...

bešuman ili bezšuman?

Kako se piše bešuman ili bezšuman? Piše se bešuman. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev šuman dodat je ...

besniji ili bešnji?

Kako se piše besniji ili bešnji? Piše se bešnji. Komparativ prideva besan glasi bešnji, a superlativ najbešnji.
Na gramatičku osnovu reči ...

bezčulan ili beščulan?

Kako se piše bezčulan ili beščulan? Piše se beščulan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev čulan dodat je ...

beščastan ili bezčastan?

Kako se piše beščastan ili bezčastan? Piše se beščastan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev častan dodat je ...

bezšavan ili bešavan?

Kako se piše bezšavan ili bešavan? Piše se bešavan. Reč je nastala srastanjem reči bez i šavan. U nastaloj reči ...

bestraga ili bez traga?

Kako se piše bestraga ili bez traga? Piše se i jedno i drugo. Bez traga je predloško-padežna konstrukcija. Koristi se ...

bestidan ili bezstidan?

Kako se piše bestidan ili bezstidan? Piše se bestidan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev stidan dodat je ...

bestežinski ili beztežinski?

Kako se piše bestežinski ili beztežinski? Piše se bestežinski. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev težinski dodat je ...

besraman ili bezsraman?

Kako se piše besraman ili bezsraman? Piše se besraman. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev sraman dodat je ...

besprekoran ili bezprekoran?

Kako se piše besprekoran ili bezprekoran? Piše se besprekoran. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev prekoran dodat je ...

bespovratan ili bezpovratan?

Kako se piše bespovratan ili bezpovratan? Piše se bespovratan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev povratan dodat je ...

bespotrebno ili nepotrebno?

Kako se piše bespotrebno ili nepotrebno? Pravilno je i jedno i drugo, ali Ivan Klajn prednost daje obliku nepotrebno. Prilog/pridev ...

bespotreban ili bezpotreban?

Kako se piše bespotreban ili bezpotreban? Piše se bespotreban. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev potreban dodat je ...

besposlen ili bezposlen?

Kako se piše besposlen ili bezposlen? Piše se besposlen. Reč je nastala spajanjem reči bez + poslen. U nastaloj reči ...

bespomoćan ili bezpomoćan?

Kako se piše bespomoćan ili bezpomoćan? Piše se bespomoćan. Reč je nastala spajanjem reči bez + pomoćan. U nastaloj reči ...

besplatan ili bezplatan?

Kako se piše besplatan ili bezplatan? Piše se besplatan. Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu plat dodat je prefiks ...

besmislen ili bezsmislen?

Kako se piše besmislen ili bezsmislen? Piše se besmislen. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev smislen dodat je ...

beskrupulozan ili bezkrupulozan?

Kako se piše beskrupulozan ili bezkrupulozan? Piše se beskrupulozan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev skrupulozan dodat je ...

beskrajan ili bezkrajan?

Kako se piše beskrajan ili bezkrajan? Piše se beskrajan. Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu kraj dodat je prefiks ...

beskorisan ili beskoristan?

Kako se piše beskorisan ili beskoristan? Piše se beskoristan. U jednini muškog roda ne dolazi do uprošćavanja suglasničkih grupa. U ...

beskorisna ili beskoristna?

Kako se piše beskorisna ili beskoristna? Piše se beskorisna. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev koristna dodat je ...

beskontaktni ili bezkontaktni?

Kako se piše beskontaktni ili bezkontaktni? Piše se beskontaktni. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev kontaktni dodat je ...

beskonačan ili bezkonačan?

Kako se piše beskonačan ili bezkonačan? Piše se beskonačan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev konačan dodat je ...

bezkompromisan ili beskompromisan?

Kako se piše bezkompromisan ili beskompromisan? Piše se beskomprimisan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev kompromisan dodat je ...

beskičmenjaci ili bezkičmenjaci?

Kako se piše beskičmenjaci ili bezkičmenjaci? Piše se beskičmenjaci. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na imenicu kičmenjaci dodat je ...

beskarakteran ili bezkarakteran?

Kako se piše beskarakteran ili bezkarakteran? Piše se beskarakteran. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev karakteran dodat je ...

beskamatni ili bezkamatni?

Kako se piše beskamatni ili bezkamatni? Piše se beskamatni. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev kamatni dodat je ...

besciljan ili bezciljan?

Kako se piše besciljan ili bezciljan? Piše se besciljan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na reč cinjan dodat je ...

bezcenje ili bescenje?

Kako se piše bezcenje ili bescenje? Piše se bescenje. Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu -cen- dodat je prefiks ...

bescarinski ili bezcarinski?

Kako se piše bescarinski ili bezcarinski? Piše se bescarinski. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev carinski dodat je ...

besadržajan ili bezsadržajan?

Kako se piše besadržajan ili bezsadržajan? Piše se besadržajan.
Reč je nastala spajanjem reči bez+sadržajan. U nastaloj reči (bezsadržajan) izvršena je ...

beneficija ili beneficia?

Kako se piše beneficija ili beneficia? Piše se beneficija.
Sonant J se piše između vokala i-a. Ovo pravilo važi i za ...

belji ili beliji?

Kako se piše belji ili beliji? Piše se belji.
U komparaciji prideva beo dolazi do jotovanja. Na osnovu reči (bel-) dodaje ...

beljenje ili belenje?

Kako se piše beljenje ili belenje? Piše se beljenje.
Beljenje je glagolska imenica izvedena od glagola beleti i beliti. Osnova glagola ...

belopalanački ili belo-palanački?

Kako se piše belopalanački ili belo-palanački? Piše se belopalanački.
U pitanju je prisvojni pridev koji se odnosi na Belu Palanku. Pri ...

beleti ili beliti?

Kako se piše beleti ili beliti? Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja.
Beleti se odnosi na stanje ...

beleška ili beležka?

Kako se piše beleška ili beležka? Piše se beleška.
Reč je nastala od osnove reči beležiti (belež-) i nastavka -ka. U ...

belešci ili beleški?

Kako se piše belešci ili beleški? Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
U dativu i ...

belanca ili belanceta?

Kako se piše belanca ili belanceta? Piše se i jedno i drugo.
Belance je imenica srednjeg roda. Pošto se njegova osnova ...

bekstvo ili begstvo?

Kako se piše bekstvo ili begstvo? Piše se bekstvo.
Reč je nastala tvorbenim procesom, izvođenjem (sufiksacijom). Na osnovu reči beg- dodat ...

bekhend ili bekend?

Kako se piše bekhend ili bekend? Piše se bekhend.
Reč je preuzeta iz engleskog jezika u izvornom obliku (bek + hend) ...

bekraund ili bekgraund?

Kako se piše bekraund ili bekgraund? Piše se bekgraund.
Ova reč spada u anglicizme. U reči se odstupa od glasovne alternacije ...

bejzbol ili bezbol?

Kako se piše bejzbol ili bezbol? Piše se i jedno i drugo.
U pitanju su anglicizmi. Ove dve reči su međuleksemski ...

beduin ili Beduin?

Kako se piše beduin ili Beduin? Piše se malim početnim slovom.
Reč beduin ne označava narodnost, niti žiteljska imena, već pripadnika ...

baš ili upravo ili baš upravo?

Kako se piše baš ili upravo ili baš upravo? Piše se ili baš ili upravo.
Obe reči spadaju u rečce za ...

basen ili bazen?

Kako se piše basen ili bazen? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja.
Bazen se piše kada označava ...

barki ili barci?

Kako se piše barki ili barci? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
Barci se piše ...

bar ili barem?

Kako se piše bar ili barem? Pravilno je i jedno i drugo.
Ove dve reči su sinonimi. Spadaju u rečce koje ...

babski ili bapski?

Kako se piše babski ili bapski? Piše se bapski.
Reč je nastala od osnove bab- i nastavka -ski. U dobijenom obliku ...

banci ili banki?

Kako se piše banci ili banki? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
U dativu i ...

banbus ili bambus?

Kako se piše banbus ili bambus? Piše se bambus. Reč je preuzeta u izvornom obliku, Bambus, iz nemačkog jezika. S ...

bambadava ili banbadava?

Kako se piše bambadava ili banbadava? Piše se bambadava.
U pitanju je prilog za način, tj. neprava priloška reč. Može se ...

balzam ili balsam?

Kako se piše balzam ili balsam? Piše se i jedno i drugo.
Takođe, tvorba glagola može se vršiti od obe reči, ...

balkanski ratovi ili Balkanski ratovi?

Kako se piše balkanski ratovi ili Balkanski ratovi? Piše se balkanski ratovi.
Istorijski događaji koji nisu precizno određeni, tj. kojima se ...

bajki ili bajci?

Kako se piše bajki ili bajci? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
Bajci se piše ...

badminton ili badmington?

Kako se piše badminton ili badmington? Piše se badminton.
U pitanju je anglicizam, čiji je izvorni oblik prenet u srpski jezik ...

bade mantil ili bademantil?

Kako se piše bade mantil ili bademantil? Piše se spojeno, bademantil.
U pitanju je germanizam, koji se u izvornom jeziku piše ...

bacil ili bakcil?

Kako se piše bacil ili bakcil? Piše se bacil.
Bacil je vrsta bakterije, te se, verovatno, zbog povezanosti ove reči sa ...

babaroga ili Babaroga?

Kako se piše babaroga ili Babaroga? Piše se i jedno i drugo.
Velikim slovom piše se kada se odnosi na vlastitu ...

babadevojka ili baba devojka?

Kako se piše babadevojka ili baba devojka? Piše se spojeno, babadevojka.
Reč je nastala tvorbenim postupkom slaganjem (kompozicijom) dve zasebne reči, ...

komplimenat ili kompliment?

Kako se piše komplimenat ili kompliment? Ovo verovatno niste znali, ali ispravna su oba oblika, dakle, i komplimenat i kompliment.
Oba ...

kompjuter ili računar?

Kako se piše kompjuter ili računar? Ispravne su obe reči i koriste se kao sinonimi.
Reč računar je domaćeg porekla, dok ...

kompenzirati ili kompenzovati?

Kako se piše kompenzirati ili kompenzovati? U ovom slučaju ispravna su oba oblika i koriste se sa istim značenjem.
Reč je ...

kompenzacija ili konpezacija?

Kako se piše kompenzacija ili konpezacija? Iako se u govoru često čuje kompezacija, pa i konpezacija, ispravno je samo kompenzacija ...

komitent ili komintent?

Kako se piše komitent ili komintent? Ispravno je samo komitent.
Ova imenica označava naručioca nekog posla. Primeri: Treba dovesti komitenta u ...

komfor ili konfor?

Kako se piše komfor ili konfor? Iako u govoru često čujemo konfor, ispravno je jedino komfor i ta imenica označava ...

kombi ili konbi?

Kako se piše kombi ili konbi? Iako neretko u govoru čujemo da neko kaže konbi, to nije ispravno.
Ispravno je jedino ...

kombajn ili konbajn?

Kako se piše kombajn ili konbajn? Iako neretko u govoru čujemo konbajn, to je netačno.
Ispravno je samo kombajn. Primeri: Tu ...

komandant ili komadant?

Kako se piše komandant ili komadant? Iako u govoru neretko čujemo komadant, ispravno je samo komandant.
Takođe, treba napomenuti da vokativ ...

kolumbovo jaje ili Kolumbovo jaje?

Kako se piše kolumbovo jaje ili Kolumbovo jaje? Ispravno je samo Kolumbovo jaje.
Kada se neki izraz simbolističkog karaktera sastoji od ...

kolor-televizor ili kolor televizor?

Kako se piše kolor-televizor ili kolor televizor? Ispravno je samo kolor-televizor.
Kada je u pitanju pisanje imenice kolor u različitim spojevima, ...

kolokvij ili kolokvijum?

Kako se piše kolokvij ili kolokvijum? Ispravna su oba oblika.
Oblik kolokvijum se u našem jeziku čuje češće, mada nije neobičan ...

koliko- toliko ili koliko toliko?

Kako se piše koliko- toliko ili koliko toliko? Ispravno je pisati samo koliko-toliko.
Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao ...

kolevci ili kolevki?

Kako se piše kolevci ili kolevki? Kada su u pitanju oblici dativa i lokativa jednine imenice kolevka, ispravno je samo ...

kolekcionar ili kolekcioner?

Kako se piše kolekcionar ili kolekcioner? Ispravna su oba oblika. Dakle, i kolikcionar i kolekcioner.
Koriste se ravnopravno, sa potpuno istim ...

kolegij ili kolegijum?

Kako se piše kolegij ili kolegijum? Ispravna su oba oblika.
Piše se malim početnim slovom, osim u slučaju kada je naziv ...

kokošiji ili kokošji?

Kako se piše kokošiji ili kokošji? Ispravna su oba oblika, mada se oblik kokošji navodi kao bolja varijanta.
Kada se osnova ...

koketerija ili koketarija?

Kako se piše koketerija ili koketarija? Ispravno je samo koketerija.
Reč je francuskog porekla i označava ponašanje kojim se želi privući ...

kogod ili ko god?

Kako se piše kogod ili ko god? Piše se i kogod i ko god, ali imaju različito značenje.
Oblik kogod ima ...

kogagod ili koga god?

Kako se piše kogagod ili koga god? Piše se i kogagod i koga god, ali sa različitim značenjem.
Kada zamenicu i ...

kofer ili kufer?

Kako se piše kofer ili kufer? Možda će vas iznenaditi, ali oba oblika su ispravna.
Prvi oblik kofer je običniji u ...

kod kuće ili kući?

Kako se piše kod kuće ili kući? Ispravna su oba oblika, ali se koriste sa drugačijim značenjem.
Oblik kod kuće koristimo ...

ko ili k’o?

Kako se piše ko ili k'o? Piše se ko.
Kada se neki vokal izgubi prilikom asililacije ili sažimanja, ne treba pisati ...

knjizi ili knjigi?

Kako se piše knjizi ili knjigi? Ispravno je samo knjizi.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu ...

klupski ili klubski?

Kako se piše klupski ili klubski? Ispravno je samo klupski.
Kada su dva susedna suglasnika nejednaka po zvučnosti, prvi suglasnik se ...

klovn ili klovan?

Kako se piše klovn ili klovan? Iako se neretko u govoru čuje oblik klovan, ispravan oblik je samo klovn.
Reč je ...

klopci ili klopki?

Kako se piše klopci ili klopki? U dativu i lokativu jednine ispravno je samo klopci. Međutim , oblik klopki je ...

klizačicin ili klizačičin?

Kako se piše klizačicin ili klizačičin? Ispravno je samo klizačicin.
Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, ...

klin-čorba ili klin čorba?

Kako se piše klin-čorba ili klin čorba? Ispravno je samo klin-čorba.
Crtica se, između ostalog, piše i kada su u pitanju ...

klijent ili klient?

Kako se piše klijent ili klient? Ispravno je samo klijent.
Pisanje suglasnika j umnogome zavisi od susednih glasova u reči.
Tako ćemo ...

kiseljenje ili kiselenje?

Kako se piše kiseljenje ili kiselenje? Ispravno je samo kiseljenje.
Kada gradimo glagolsku imenicu od glagola sa prezentskom osnovi na i, ...

kiseli kupus ili kiseo kupus?

Kako se piše kiseli kupus ili kiseo kupus? Ispravno je kiseli kupus.
Kada dvočlani ili višečlani izraz sa opisnim pridevom predstavlja ...

kineski zid ili Kineski zid?

Kako se piše kineski zid ili Kineski zid? Ispravno je Kineski zid, ali i kineski zid.
Naime, piše se velikim početnim ...

kilometar-dva ili kilometar dva?

Kako se piše kilometar-dva ili kilometar dva? Ispravno je samo kilometar-dva.
Prilikom kombinovanja imenica i brojeva obavezno je pisanje crtice.
Treba naglasiti ...

kilogram-dva ili kilogram dva?

Kako se piše kilogram-dva ili kilogram dva? Ispravno je samo kilogram-dva.
Prilikom kombinovanja imenica i brojeva obavezno je pisanje crtice.
Treba naglasiti ...

kidnapovati ili kindapovati?

Kako se piše kidnapovati ili kindapovati? Ispravan je samo oblik kidnapovati.
Često dolazi do upotrebe nepravilnog oblika kindapovati, ali jedini ispravni ...

kazo ili kaz’o?

Kako se piše kazo ili kaz'o? Ispravno je samo kazo.
Kada se neki vokal izgubi prilikom asililacije ili sažimanja, ne treba ...

kazaljka ili skazaljka?

Kako se piše kazaljka ili skazaljka? Iako su govornici neretko nesigurni prilikom upotrebe ove reči, pravopis navodi oba oblika kao ...

Kazablanki ili Kazablanci?

Kako se piše Kazablanki ili Kazablanci? Ispravan oblik glasi Kazablanki.
Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se završavaju ...

kaučevi ili kauči?

Kako se piše kaučevi ili kauči? Ispravna su oba oblika. Dakle, kauči i kaučevi.
Imenica kauč ima dva oblika množine koja ...

aoristni ili aorisni

Kako se piše aoristni ili aorisni? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aoristni.

Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se ...

antioksidans ili antioksidan

Kako se piše antioksidans ili antioksidant? U srpskom pravopisu obe reči su pravilno napisane i ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom ...

anlaser ili alnaser

Kako se piše anlaser ili alnaser? Pravilno se piše anlaser. Reč je nemačkog porekla (anlasser). Značenje ove imenice je električni ...

Aničin ili Anicin

Kako se piše Aničin ili Anicin? U srpskom jeziku pravilno se piše Aničin. Svuda gde se vlastita imenica završava na ...

Antihrist ili antihrist

Kako se piše Antihrist ili antihrist? Upotrebljava se i jedno i drugo. Kada je Antihrist napisano velikim početnim slovom, onda ...

Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci

Kako se piše Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci? Pravilno je i jedno i drugo, ali nema isto značenje. Angloamerikanci predstavljaju Amerikance koji ...

anglicizam ili anglizam

Kako se piše anglicizam ili anglizam? U srpskom pravopisu oba su pravilna i ravnopravno se koriste. Reč je engleskog porekla ...

anektirati ili aneksirati

Kako se piše anektirati ili aneksirati? Pravilno se piše anektirati. Reč je latinskog porekla (annectere). Značenje ove reči – nasilno ...

Antarktik ili Antartik?

Kako se piše Antarktik ili Antartik? Pravilno se piše Antarktik. Antarktik predstavlja oblast Zemlje oko Južnog pola. Ime je dobio  ...

orginal ili original

Kako se piše orginal ilii original? Pravilno se piše original. Sinonim je reč izvorno. Koristimo je da opišemo neizmenjeno, izvorno ...

antitalenat ili anti-talenat

Kako se piše antitalenat ili anti-talenat? Prema srpskom pravopisu piše se antitalenat. Prefiks anti- ima značenje protiv, suprotan i uvek ...

nadzidak ili nazidak

Kako se piše nadzidak ili nazidak? Pravilno se piše nadzidak. Nadzidak je pojam iz građevinarstva, arhitekture, ali i svakodnevnog govora ...

podkontrukcija ili potkonstrukcija

Kako se piše podkonstrukcija ili potkonstrukcija? Pravilno se piše potkonstrukcija. Ovde imamo primer primene pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti, u ...

anđelski ili anđeoski

Kako se piše anđelski ili anđeoski? Oba prideva se koriste u srpskom jeziku, ali u drugačijem kontekstu. Pridev anđelski se ...

anarhistkinja ili anarhiskinja

Kako se piše anarhistkinja ili anarhiskinja? Pravilno se piše anarhistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

amoralan ili nemoralan

Kako se piše amoralan ili nemoralan? Obe reči se koriste u srpskom jeziku. Reč amoralan označava onog ko ne priznaje ...

amfora ili anfora?

Kako se piše amfora ili anfora? Pravilno se piše amfora. Reč je grčkog porekla (amforeus). Značenje reči amfora jeste glinena ...

amfiteatar ili anfiteatar

Kako se piše amfiteatar ili anfiteatar? Pravilno se piše amfiteatar. Reč je grčkog porekla gde ámphi znači okolo, sa obe ...

Amazonka ili amazonka

Kako se piše Amazonka ili amazonka? U zavisnosti od konteksta ova reč se može pisati velikim ili malim početnim slovom ...

amaterizam ili amaterstvo

Kako se piše amaterizam ili amaterstvo? U srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Obe reči se podjednako upotrebljavaju ...

alva ili halva

Kako se piše alva ili halva? U srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Obe reči se podjednako upotrebljavaju ...

altruistkinja ili altruiskinja

Kako se piše altruistkinja ili altruiskinja? Pravilno se piše altruistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

alter ego ili alter-ego

Kako se piše alter ego ili alter-ego ? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše alter ego. Reč je latinskog porekla ...

alpinistkinja ili alpiniskinja

Kako se piše alpinistkinja ili alpiniskinja? Pravilno se piše alpinistkinja. Ova imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do ...

Alpe ili Alpi

Kako se piše Alpe ili Alpi ? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. U tabeli možete videti ...

alo ili halo

Kako se piše alo ili halo? U srpskom jeziku pravilno je reći i jedno i drugo. Reč predstavlja dublet što ...

alfa zraci ili alfa-zraci

Kako se piše alfa zraci ili alfa-zraci? Pravilno se piše alfa zraci. Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde ...

alci ili alki

Kako se piše alci ili alki? U srpskom jeziku pravilno je i jedno i drugo. Razlika je u kom padežu ...

akvedukt ili akvadukt

Kako se piše akvedukt ili akvadukt?Prema šestotomnom Rečniku Matice srpske pravilno je i jedno i drugo. Treba napomenuti da ...

akvarij ili akvarijum

Kako se piše akvarij ili akvarijum? U srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se češće upotrebljava reč ...

akvarelistkinja ili akvareliskinja

Kako se piše akvarelistkinja ili akvareliskinja? Pravilno se piše akvarelistkinja. Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila ...

akumulator ili akomulator

Kako se piše akumulator ili akomulator? U srpskom pravopisu pravilno se piše akumulator. Ova reč je imenica i latinskog porekla ...

aktualan ili aktuelan

Kako se pravilno piše aktualan ili aktuelan? U srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Pridev potiče od latinske reči ...

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal? Pravilno se piše maskenbal. U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice ...

nedostaju ili ne dostaju

Kako se pravilno piše nedostaju ili ne dostaju? Pravilno se piše nedostaju. Ovaj glagol se piše uvek kao jedna reč ...

izuzeci ili izuzetci

Kako se pravilno piše izuzeci ili izuzetci? Pravilno se piše izuzeci. Imenica „izuzetak” (nominativ jednine) u nominativu množine pravilno glasi ...

bezveze ili bez veze

Kako se pravilno piše bezveze ili bez veze? Pravilno se piše bez veze. Prema pravopisu srpskog jezika, ova kombinacija predloga ...

vidio ili vidjeo

Kako se pravilno piše vidio ili vidjeo? Pravilno se piše vidio. Oblik „vidio” je u prvom licu jednine radnog glagolskog ...

zasad ili za sad

Kako se pravilno piše zasad ili za sad? Pravilno je i jedno i drugo, ali upotreba zavisi od konteksta. Kada ...

sekirati se ili sikirati se

Kako se piše sekirati se ili sikirati se? Pravilno se piše sekirati se. Ovaj izraz je sinonim za glagol brinuti ...

ujutro ili ujutru

Kako se pravilno piše ujutro ili ujutru? Pravilno se piše i ujutro i ujutru. Ove reči predstavljaju par dubleta i ...

zamalo ili za malo

Kako se pravilno piše zamalo ili za malo? Pravilno je i jedno i drugo. U zavisnosti od značenja koje zahteva ...

hvaljenje ili hvalenje

Kako se piše hvaljenje ili hvalenje? Pravilno je hvaljenje. Ova imenica je nastala od glagola hvaliti na čiju osnovu su ...

idealistkinja ili idealiskinja

Kako se piše idealistkinja ili idealiskinja? Pravilno je idealistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem ...

godina ipo ili godina i po

Kako se pravilno piše godina ipo ili godina i po? Pravilno se piše godina i po. Reč po predstavlja skraćenicu ...

votka ili vodka

Kako se pravilno piše votka ili vodka? Pravilno se piše votka. U ovom primeru je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, ...

po malo ili pomalo

Kako se pravilno piše po malo ili pomalo? U zavisnosti od značenja i konteksta, oba oblika mogu biti pravilna. Dakle, ...

srpski ili Srbski

Kako se pravilno piše srpski ili Srbski? Pravilno se piše srpski. Pridev srpski je izveden od imenice Srbija i označava ...

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako? Piše se iako u dopusnom značenju (mada, premda), ali u spoju sastavnog veznika ...

ni za šta ili nizašta

Kako se pravilno piše ni za šta ili nizašta? Oba oblika su ispravna. Piše se, dakle, i jedno i drugo, ...

potpisati ili podpisati

Kako se pravilno piše potpisati ili podpisati? Pravilno se piše potpisati. Ovo je jedan od najtipičnijih primera za glasovnu promenu ...

katolikinja ili katolkinja

Kako se piše katolikinja ili katolkinja? Iako se kod nas neretko čuje oblik katolkinja, jedini ispravan oblik glasi katolikinja.
Naime, reč ...

kašičica ili kašikica

Kako se piše kašičica ili kašikica? Ispravna su oba oblika. Međutim, imaju nešto različito značenje.
Oblik kašičica označava mali oblik kašike, ...

kašici ili kašiki

Kako se piše kašici ili kašiki? Jedini ispravan oblik je kašici.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u ...

kartridž ili kertridž

Kako se piše kartridž ili kertridž? Ispravno je samo kartridž.
Reč je engleskog porekla i kod nas se izgovara kartridž. Kod ...

kariki ili karici

Kako se piše kariki ili karici? Ispravno je samo karici.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu ...

karatistkinja ili karatiskinja

Kako se piše karatistkinja ili karatiskinja? Ispravan oblik je samo karatistkinja.
Karatist- + -kinja = karatistkinja !
Naime, kada izvodimo reč sufiksom ...

karakondžula ili kara kondžula

Kako se piše karakondžula ili kara kondžula? Ispravno je spojeno pisanje, dakle, karakondžula.
Prefiksoid kara- je turskog porekla i u prevodu ...

kapućino ili kapučino

Kako se piše kapućino ili kapučino? Iako se u našem govoru najčešće čuje kapućino, zapravo jedini ispravan oblik glasi kapučino ...

kapric ili kapriz

Kako se piše kapric ili kapriz ? Ispravno je samo kapric.
Ima značenje hir, svojeglavost, tvrdoglavost i sl.
Reč je francuskog porekla ...

kao bajagi ili ko bajagi

Kako se piše kao bajagi ili ko bajagi? Oba oblika su ispravna. Međutim, bolje je upotrebiti prvi oblik kao bajagi.
Oblik ...

kanap ili konopac

Kako se piše kanap ili konopac? Ispravna su oba oblika. Međutim, ove reči imaju nešto drugačije značenje.
Kanap označava užicu, tanak ...

kamikaze ili kamikaza

Kako se piše kamikaze ili kamikaza? Ispravno je kamikaze.
U pitanju je transkripcija reči iz japanskog jezika. Primeri: Gledali smo film ...

kaljenje ili kalenje

Kako se piše kaljenje ili kalenje? Jedini ispravni oblik je kaljenje.
Kada gradimo glagolsku imenicu od glagola sa prezentskom osnovom na ...

kalodont ili kaladont

Kako se piše kalodont ili kaladont? Ispravno je kalodont.
Iako često čujemo oblik kaladont, on je zapravo neispravan! Reč je o ...

kalajisano ili kalaisano

Kako se piše kalajisano ili kalaisano? Ispravno je kalajisano.
Kada se nađu dva vokala jedan do drugog, ukoliko je drugi vokal ...

kako-tako ili kako tako

Kako se piše kako-tako ili kako tako? Ispravan je oblik kako-tako.
Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi ...

kaiševi ili kaiši

Kako se piše kaiševi ili kaiši? Ispravno je reći i kaiši i kaiševi.
Imenica kaiš ima dva oblika množine i oba ...

kaiš ili kajiš

Kako se piše kaiš ili kajiš? Jedini ispravni oblik je kaiš.
Kada se nađu dva vokala jedan do drugog, ako je ...

kad-tad ili kad tad

Kako se piše kad-tad ili kad tad? Ispravno je kad-tad.
Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi udvojeni ...

kadgod ili kad god

Kako se piše kadgod ili kad god? Ispravna su oba oblika, ali njihovo značenje je drugačije.
Oblik kadgod upotrebljava se u ...

kabel ili kabl

Kako se piše kabel ili kabl? Ispravna su oba oblika i jednaka su u svojoj upotrebi.
Međutim, treba znati da oblik ...

k ili ka

Kako se piše k ili ka? Ispravna su oba oblika, ali postoje i neka pravila prilikom njihove upotrebe.
Prošireni oblik ka ...

južnokorejski ili južno-korejski?

Kako se piše južnokorejski ili južno-korejski? Jedini ispravan oblik je južnokorejski.
Prilikom građenja prisvojnih prideva od višečlanih geografskih imena pridev se ...

Vi ili vi

Kako se pravilno piše Vi ili vi? U zavisnosti od konteksta i jedno i drugo može biti pravilno. Zamenica „Vi” ...

južnoamerički ili južno-američki

Kako se piše južnoamerički ili južno-američki? Jedini ispravan oblik je južnoamerički. Prilikom građenja prisvojnih prideva od višečlanih geografskih imena pridev ...

ići ću ili ićiću

Kako se piše ići ću ili ićiću? Piše se ići ću. Enklitički oblici pomoćnih glagola se pišu odvojeno u futuru ...

identičan ili indentičan

Kako se piše identičan ili indentičan? Pravilno je identičan. U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je ...

identitet ili indentitet

Kako se piše identitet ili indentitet? Pravnilno je identitet. U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je ...

iglu ili iglo

Kako se piše iglu ili iglo? Pravilno je iglu. Nominativ: iglu Genitiv: iglua Dativ: igluu Akuzativ: iglu Vokativ: iglu Instrumental: ...

igračicin ili igračičin

Kako se piše igračicin ili igračičin? Pravilno je igračicin. U pitanju je odstupanje od alternacije k/c, g, h prema č, ...

igračci ili igrački

Kako se piše igračci ili igrački?   Pravilno je igrački. U pitanju je odstupanje od alternacije k, g, h, prema ...

ikako ili i kako

Kako se piše ikako ili i kako? Piše se ikako u značenju priloga, na primer: Da li je ikako moguće ...

ikoliko ili i koliko

Kako se piše ikoliko ili i koliko ? Piše se ikoliko u funkciji priloga, na primer: Hoće li doneti ikoliko ...

iks zraci ili iks-zraci

Kako se piše iks zraci ili iks-zraci? Piše se iks zraci. Sa crticom se pišu spojevi čija je prva sastavnica ...

ikuda ili i kuda

Kako se piše ikuda ili i kuda? Piše se ikuda u funkciji priloga, na primer: Hoćete li ići ikuda ovog ...

ili ti ili iliti

Kako se piše ili ti ili iliti? Piše se iliti, na primer: Reči koje se isto pišu, a drugačije znače ...

imalo ili i malo

Kako se piše imalo ili i malo? Piše se imalo u funkciji priloga, na primer: Imaš li ti imalo pameti? ...

imbus-ključ ili inbus-ključ

Kako se piše imbus-ključ ili inbus-ključ? Piše se imbus-ključ. Ova reč je nemačkog porekla (Inbus), međutim, u skladu sa srpskim ...

imperativ ili inperativ

Kako se piše imperativ ili inperativ? Pravilno je imperativ. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, ...

implikacija ili inplikacija


Kako se piše implikacija ili inplikacija? Pravilno je implikacija. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, ...

improvizovati ili inprovizovati


Kako se piše improvizovati ili inprovizovati? Pravilno je improvizovati. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, ...

impuls ili inpuls

Kako se piše impuls ili inpuls?  Pravilno je impuls. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, ...

impulsivan ili inpulsivan

Kako se piše impulsivan ili inpulsivan? Pravilno je impulsivan. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, ...

inauguracija ili inaguracija

Kako se piše inauguracija ili inaguracija? Pravilno je inauguracija. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi u ...

indicija ili indikacija

Kako se piše indicija ili indikacija? Pravilno je i jedno i drugo. Obe reči se odnose na oznaku, znak, simptom, ...

Indijac ili Indus

Kako se piše Indijac ili Indus? Pravilno je i jedno i drugo. Oba izraza se odnose na stanovnika Indije indoevropskog ...

Indijanci ili američki Indijanci

Kako se piše Indijanci ili američki Indijanci? Pravilno je Indijanci. „Američki Indijanci“ je suvišno, ali se umesto toga može koristiti ...

i ne ili ni ne

Kako se piše i ne ili ni ne? Pravilno je i jedno i drugo. Na primer: I ne sluti šta ...

infracrven ili infra-crven

Kako se piše jutros ili ujutro? Piše se infracrven. Na primer: Ova mašina ispušta infracrvene zrake.   Infracrveni zraci mogu ...

insekat ili insekt

Kako se piše insekat ili insekt? Oba oblika se mogu ravrnopravno koristiti, međutim, insektje češći u savremenom srpskom jeziku ...

instant obrok ili instant-obrok

Kako se piše instant obrok ili instant-obrok? Pravilno je instant obrok. Dvočlani spojevi posebnih reči kod kojih se prva, koja ...

instinkt ili instikt

Kako se piše instinkt ili instikt? Pravilno je instinkt. U našem jeziku je neobična pojava suglasničke grupe nk, zbog čega ...

intenzitet ili intezitet

Kako se piše intenzitet ili intezitet? Pravilno je intenzitet. U našem jeziku je neobična pojava suglasničke grupe nz, zbog čega ...

internet adresa ili internet-adresa

Kako se piše internet adresa ili internet-adresa? Pravilno je internet adresa. Dvočlani spojevi posebnih reči kod kojih se prva, koja ...

jutros ili ujutro

Kako se piše jutros ili ujutro? Ispravna su oba oblika. Međutim, postoji mala razlika u značenju.
Oblik jutros ćemo upotrebiti kada ...

sasomange, sa so mange ili Saso Mange

Kako se piše sasomange, sa so mange ili Saso Mange? Upotrebljavaju se sva tri izraza. Izraz- fraza sasomange postaje popularna ...

inženjeri ili inžinjeri

Kako se piše inženjeri ili inžinjeri? Pravilno je i jedno i drugo, samo što se ove reči koriste u različitim ...

ionako ili i onako

Kako se piše ionako ili i onako? Piše se ionako u funkciji priloga: Nema više pite, ali ionako nisam gladna.  ...

i po ili ipo

Kako se piše i po ili ipo? Piše se i po. Ovo je spoj veznika i i skraćenica od imenice ...

isceljenje ili iscelenje

Kako se piše isceljenje ili iscelenje? Pravilno je isceljenje. Ova imenica je nastala od glagola isceliti na čiju osnovu su ...

iscepati ili izcepati

Kako se piše iscepati ili izcepati? Pravilno je iscepati. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

iscrtati ili izcrtati

Kako se piše iscrtati ili izcrtati? Pravilno je iscrtati. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

iseljenje ili iselenje

Kako se piše iseljenje ili iselenje? Pravilno je iseljenje. Ova imenica je nastala od glagola iseliti na čiju osnovu su ...

isfenirati ili izfenirati

Kako se piše isfenirati ili izfenirati? Pravilno je isfenirati. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

isfiltrirati ili izfiltrirati

Kako se piše isfiltrirati ili izfiltrirati? Pravilno je isfiltrirati. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

iskorišćen ili iskorišten

Kako se piše iskorišćen ili iskorišten? Pravilno je iskorišćen. Kada bismo ovu reč razdvojili na njene morfeme, situacija bi bila ...

omogućivanje ili omogućavanje

Kako se piše omogućivanje ili omogućavanje? Oba oblika su ispravna i nalaze se u gramatici i pravopisu srpskog jezika. Ovo ...

iskrslo ili iskrsnulo

Kako se piše iskrslo ili iskrsnulo? Pravilno je i jedno i drugo. Osnovni oblik ovog glagola je iskrsnuti. Ovaj glagol ...

ismejavati ili ismevati

Kako se piše ismejavati ili ismevati? Pravilno je i jedno i drugo. Na primer: Oni su je ismevali zbog haljine ...

koji ili koi

Kako se piše koji ili koi? Pravilno se piše koji. Ova reč spada u grupu upitnih zamenica u srpskom jeziku ...

sat i po ili sat ipo

Kako se piše sat i po ili sat ipo? Piše se odvojeno, sat i po. Po predstavlja skraćeni oblik nepromenljive reči ...

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar? Pravilno se piše barabar. Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, ...

đene đene

Šta znači đene đene? Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola - pola, pomalo, još ...

ispeglati ili opeglati

Kako se piše ispeglati ili opeglati? Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika su svršenog vida prema nesvršenom vidu ...

ispisati ili izpisati

Kako se piše ispisati ili izpisati? Pravilno je ispisati. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

ispočetka ili iz početka

Kako se piše ispočetka ili iz početka? Pravilno je ispočetka. Ova reč se piše spojeno i u njoj je došlo ...

isporučiti ili izporučiti

Kako se piše isporučiti ili izporučiti? Pravilno je isporučiti. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po ...

ispoved ili ispovest

Kako se piše ispoved ili ispovest? Pravilno je i jedno i drugo. Na primer: Sveštenik ga je upitao da li ...

ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko ...

ispržiti ili izpržiti

Kako se piše ispržiti ili izpržiti? Pravilno je ispržiti. Ova reč se piše spojeno i u njoj je došlo do ...

istaći ili istaknuti

Kako se piše istaći ili istaknuti? Pravilno je i jedno i drugo. Na primer: Profesor će istaći najbitnije delove. Ali ...

istočnoevropski ili istočno-evropski

Kako se piše istočnoevropski ili istočno-evropski? Piše se istočnoevropski. Pridevi izvedeni od višečlanih imena, koja se pišu ili odvojeno ili ...

istočnonemački ili istočno-nemački

Kako se piše istovrsna ili istovrstna? Piše se istočnonemački. Pridevi izvedeni od višečlanih imena, koja se pišu ili odvojeno ili ...

impuls ili inpuls

Kako se piše impuls ili inpuls? Pravilno se piše impuls. Ova imenica vodi poreklo iz Njutnove mehanike gde predstavlja proizvod ...

protestovati ili protestvovati

Kako se piše protestovati ili protestvovati? Pravilno se piše protestovati. Glagol protestovati izveden je iz imenice protest, kojom označavamo bunt ...

prilagođivanje ili prilagođavanje

Kako se piše prilagođivanje ili prilagođavanje? Pravilno se piše prilagođavanje. Ova imenica izvedena je iz glagola prilagoditi. Sinonimi za reč ...

istok ili Istok

Kako se piše istovrsna ili istovrstna? Piše se i malim i velikim slovom u zavisnosti od konteksta.   Strane sveta ...

istomišljenik ili isto mišljenik

Kako se piše istomišljenik ili isto mišljenik? Piše se spojeno, istomišljenik.  Na primer: Ta dva filozofa su istomišljenici. Nikola je ...

istorijski ili istoriski

Kako se piše istorijski ili istoriski? Piše se istorijski. Glas j se čuva iz osnove u pridevskim oblicima na -ski: ...

istovrsna ili istovrstna

Kako se piše istovrsna ili istovrstna? Piše se istovrsna. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, ...

istovrstan ili istovrsan

Kako se piše istovrstan ili istovrsan? Piše se istovrstan. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, ...

isuviše ili i suviše

Kako se piše isuviše ili i suviše? Piše se isuviše u funkciji priloga: Život je isuviše lep da bih trošila ...

išarati ili izšarati

Kako se piše išarati ili izšarati? Pravilno je išarati.  Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščekati ili izčekati

Kako se piše iščekati ili izčekati? Pravilno je iščekati. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščeprkati ili izčeprkati

Kako se piše iščeprkati ili izčeprkati? Pravilno je iščeprkati. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščeznuti ili izčeznuti

Kako se piše iščeznuti ili izčeznuti? Pravilno je iščeznuti.  Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščistiti ili izčistiti

Kako se piše iščistiti ili izčistiti? Pravilno je iščistiti.  Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščitati ili izčitati

Kako se piše iščitati ili izčitati? Pravilno je iščitati. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iščupati ili izčupati

Kako se piše iščupati ili izčupati? Pravilno je iščupati. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

iškolovati ili izškolovati

Kako se piše iškolovati ili izškolovati? Pravilno je iškolovati. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da ...

išo ili iš’o

Kako se piše išo ili iš’o? Pravilno je iš’o. Ovo je skraćeni oblik glagola išao, pa apostrof mora stajati umesto ...

itd. ili i t. d.

Kako se piše itd. ili i t. d. ? Piše se itd.  Skraćenice s prvim karakterističnim slovom (slovima), pišu se s ...

i te kako ili itekako

Kako se piše i te kako ili itekako? Piše se i te kako. Obično se zamenice složene sa i- i ...

Ivičin ili Ivicin

Kako se piše Ivičin ili Ivicin? Piše se Ivičin. Ovde imamo alternaciju c:č. Prisvojni pridev od imenica koje se završavaju ...

izbeleti ili izbeliti

Kako se piše izbeleti ili izbeliti? Pravilno je i jedno i drugo. Ovi glagoli su dubleti, dakle, upotrebljavaju se ravnopravno ...

izbliza ili iz bliza

Kako se piše izbliza ili iz bliza? Piše se izbliza. Spojeno pisanje ovakvih primera podrazumeva novo odnosno pomereno značenje, slični ...

izbrojati ili izbrojiti

Kako se piše izbrojati ili izbrojiti? Pravilno je i jedno i drugo. Ovi glagoli su dubleti, dakle, upotrebljavaju se ravnopravno ...

izdaci ili izdatci

Kako se piše izdaci ili izdatci? Piše se izdaci. Suglasnici t i d gube se ispred slivenih suglasnika c, č, ...

izdaleka ili iz daleka

Kako se piše izdaleka ili iz daleka? Piše se izdaleka. Spojeno pisanje ovakvih primera podrazumeva novo odnosno pomereno značenje, slični ...

izdan ili izdat

Kako se piše izdan ili izdat? Pravilno je i jedno i drugo, samo što ne znače isto. Oba glagola u ...

izdići ili izdignuti

Kako se piše izdići ili izdignuti? izdići ili izdignuti Pravilno je i jedno i drugo. Na primer: Rekao je da ...

izgladneti ili izgladniti

Kako se piše izrastao ili izrasao? Pravilno je i jedno i drugo, samo što se koriste u različitim kontekstima. Izgladneti ...

izgrizen ili izgrižen

Kako se piše izgrizen ili izgrižen? Pravilno je izgrizen. Infinitiv ovog glagola glasi gristi i kod glagola na -sti se ...

iz inata ili izinata

Kako se piše iz inata ili izinata? Pravilno je iz inata. Ova sintagma predstavlja spoj predloga iz i imenice inat.  ...

izmaći ili izmaknuti

Kako se piše izmaći ili izmaknuti? Pravilno je i jedno i drugo. Ovi glagoli su dubleti, dakle, upotrebljavaju se ravnopravno ...

izmaći ću ili izmaćiću

Kako se piše izmaći ću ili izmaćiću? Piše se izmaći ću. Enklitički oblici pomoćnih glagola se pišu odvojeno u futuru ...

iznebuha ili iz nebuha

Kako se piše iznebuha ili iz nebuha? Piše se iznebuha.   Ovaj prilog znači iznenada, odjednom. Na primer: Kiša je ...

iznesen ili iznet

Kako se piše iznesen ili iznet? Pravilno je i jedno i drugo. Jedino pogrešno bi bilo iznešen. Na primer: Televizor ...

izrasla ili izrastla

Kako se piše izrasla ili izrastla? Piše se izrasla. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk, stl se uprošćavaju ispadanjem ...

izrastao ili izrasao

Kako se piše izrastao ili izrasao? Piše se izrastao. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk, stl se uprošćavaju ispadanjem ...

izuzeci ili izuzetci

Kako se piše izuzeci ili izuzetci? Piše se izuzeci. Suglasnici t i d gube se ispred slivenih suglasnika c, č, ...

izvesna ili izvestna

Kako se piše izvesna ili izvestna? Piše se izvesna. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, ...

izvezen ili izvežen

Kako se piše izvezen ili izvežen? Pravilno je izvezen. Infinitiv ovog glagola glasi vesti i kod glagola na -sti ...

izvestan ili izvesan

Kako se piše izvestan ili izvesan? Piše se izvestan. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, ...

izviniti se ili izvinuti se

Kako se piše izviniti se ili izvinuti se? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta. Izviniti se ...

izvrsna ili izvrstna

Kako se piše izvrstan ili izvrsan? Piše se izvrsna. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, ...

izvrstan ili izvrsan

Kako se piše izvrstan ili izvrsan?  Piše se izvrstan. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, ...

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo?  Pravilno je i jedno i drugo. Ovi izrazi su se sasvim pravilno razvili ...

huljenje ili hulenje

Kako se piše huljenje ili hulenje?  Pravilno je huljenje. Ova imenica je nastala od glagola huliti na čiju osnovu su dodati ...

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom?  Pravilno je hromozom jer je u skladu sa našim jezikom. Na primer: Somatske ćelije čoveka ...

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon?  Pravilno je Hukov zakon. Ukoliko se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od ...

Hrist ili Hristos

Kako se piše holograf ili hologram?  Pravilno je i jedno i drugo, mada Pravopis daje prednost obliku Hristos.   Hristos predstavlja ...

hren ili ren

Kako se piše hren ili ren?  Pravilno je hren.  Ljudi upotrebljavaju obe reči ali pravilno je hren! Ovde se glas h ...

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući? Pravilno je hrčući. Ovaj glagolski oblik se naziva glagolski prilog sadašnji. On se gradi tako ...

hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi? Pravilno je i jedno i drugo. Hrčci i hrčkovi su oblici nominativa množine imenice hrčak ...

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk ? Pravilno je i jedno i drugo. Ovo je uzvik, koji se kao i većina ...

horistkinja ili horiskinja

Kako se piše horistkinja ili horiskinja? Pravilno je horistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem t, ...

holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram?  Pravilno je hologram. U Rečniku Matice srpske možemo naći da je hologram trodimenzionalna slika dobijena ...

hohštapler ili hoštapler

Kako se piše hohštapler ili hoštapler? Pravilno je hohštapler. Ovo je reč nemačkog porekla. Našem narodu je verovatno teško da izgovara ...

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću? Piše se hoću-neću. Sa crticom se uvek pišu udvajanja glagolskih oblika, bilo u bliskom ...

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli? Pravilno je hoćemo li. Rečca li se piše odvojeno od glagola, bez izuzetka. Na ...

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić? Pravilno je hlepčić. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti ...

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati? Pravilno je i jedno i drugo, razlika je u značenju. Histerisati znači imati histerijski ...

hipokoristik ili hipokoristika

Kako se piše hipokoristik ili hipokoristika? Pravilno je hipokoristik. To je reč muškog roda, prve vrste (hipokoristik, -a). Na primer: Hipokoristici ...

hipodrom ili hipodrum

Kako se piše hipodrom ili hipodrum? Pravilno je hipodrom. Ljudi često bivaju povučeni time da je -drom zapravo put i posrbljuju ...

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan? Pravilno je hiperaktivan. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem ...

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana? Pravilno je hidroelektrana. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u ...

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum? Pravilno je herbarijum. Ova reč je stranog porekla, međutim, bez obzira na to, kada ...

hepiend ili hepi end

Kako se piše hepiend ili hepi end  ? Pravilno je hepiend. Iako bi po pravilu trebalo pisati suglasnik j između i ...

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera? Pravilno je hemisfera. Ova reč je tipična greška u srpskom jeziku. Mesto i način artikulacije ...

helihopter ili helikopter

Kako se piše helihopter ili helikopter?   Pravilno je helikopter. Uglavnom ljudi misle da je helihopter, međutim, to nije ispravno. Pošto ...

harfistkinja ili harfiskinja

Kako se piše harfistkinja ili harfiskinja?   Pravilno je harfistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem ...

harakiri ili harikiri

Kako se piše harakiri ili harikiri? Pravilno je harakiri. Harakiri je inače ritualno samoubistvo u japanskoj kulturi, koje je praktikovano kod ...

Halejeva kometa ili halejeva kometa

Kako se piše Halejeva kometa ili halejeva kometa? Piše se Halejeva kometa. Imena nebeskih tela i sazvežđa pišu se velikim slovom: ...

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su ...

Had ili had

Kako se piše Had ili had  ? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta. Ukoliko mislimo na biće ...

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber? Piše se haber. Glas hse u najvećem delu srpskih narodnih govora ili zamenjuje ili ...

jeste li ili jesteli

Kako se piše jeste li ili jesteli? Ispravno je jedino jeste li. U pitanju je oblik prezenta glagola jesam i ...

Jevrej ili Jevrejin

Kako se piše Jevrej ili Jevrejin? Ispravna su oba oblika. Dakle, i Jevrej i Jevrejin. Prisvojni pridev ima samo oblik ...

jeti ili Jeti

Kako se piše jeti ili Jeti? Piše se malim početnim slovom, dakle, jeti. Nazivi mitoloških bića pišu se malim početnim slovom ...